perjantai 29. huhtikuuta 2022

294. Sirpa Pakkala nimitettiin Helsingin käräjäoikeuden laamanniksi

 

1. Helsingin käräjäoikeus on henkilökunnan ja käsiteltävien asioiden määrillä mitattuna Suomen suurin käräjäoikeus ja ylipäätään maan suurin tuomioistuin. Sen tuomiopiirin kuuluu ainoastaan Helsingin kaupunki, jossa on noin 660 000 asukasta. 

2. Vuonna 2021 Helsingin käräjäoikeuteen saapui 75 000 asiaa. Käräjäoikeudessa työskenteli viime vuonna 350 henkilöä, joista tuomareita oli 99,  kansliahenkilöjä 180, haastamiehiä 50 ja tuomioistuinharjoittelua suorittavia notaareja 20; määriin sisältyvät myös ma. viran- ja toimenhaltijat.

 Käräjäoikeuden vuosikertomus 2021

2. Helsingin käräjäoikeuden päällikkötuomarina vuodesta 2015 toiminut laamanni Tuomas Nurmi siirtyy eläkkeelle toukokuun lopussa. Avoimeksi tulleeseen laamannin virkaan oli yllättäen vain neljä hakijaa: 

- ma. Aipa-hankejohtaja, käräjätuomari Marko Loisa, 

- ma. laamanni, käräjätuomari Sirpa Pakkala, 

- käräjätuomari Kalevi Passila ja 

- ma. laamanni, hovioikeudenneuvos Tommi Vuorialho. 

Passila, joka toimii parhaillaan Helsingn käräjäoikeuden ma. laamaninna, peruutti hakemuksensa.

3. Laamannin virantäyttömenettelystä saa melko hyvän käsityksen Tuomarinvalintalautakunnan tekemästä virkaesityksestä, jonka valtioneuvoston kanslia on viranhakijoiden ansioyhdistelmän kera jakanut median edustajille, mutta jotka muut joutuvat tilaamaan valtioneuvoston viestinnästä. Niissä olevia tietoja on selostettu linkistä ilmenevässä asianajaja Markku Fredmanin pitämällä Suomen Asianajajaliiton Oikeusuutiset-palstassa, johon tyydyn tässä viittamaan.

SAL:n Oikeusuutiset 28.4.2022, Helsingin käräjäoikeuden laamannin virka

4.  Kolmesta jäljelle jääneestä hakijasta vahvimmiksi osoittautuivat Tuomarinvalintalutakunnan pohdinnoissa Tommi Vuorialho ja Sirpa Pakkala. Tommi Vuorialho on 53-vuotias Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden ma. laamanni, johon hänet nimitettiin vastikään eli kesäkuussa 2021. Sitä ennen hän ehti toimia vuoden verran hovioikeudenneuvoksena Helsingin hovioikeudessa ja sitä ennen vuosina 2015-2020 KKO:n kansliapäällikkönä ja vuosina 2009-2105 KKO:n  esittelijänä. Vuorialho olisi siirtynyt kahden vuoden kuluessa jo kolmanteen virkaan, jos hän olisi nimitety Helsingin käräjäoikeuden laamanniksi.

5. Tuomarinvalintalautakunnan yksimielisen esityksen mukaisesti laamannin virkaan ajalle 1.6.2022-31.5.2029 nimitettiin tasavallan presidentin esittelyssä tänään Sirpa Pakkala. Hän on viran ensimmäinen naispuolinen haltija.

6. Sirpa Pakkala ei ole antanut itsestään tai urastaan tarkempia tietoja Lakimiesmatrikkeliin, mutta sen kuitenkin tiedämme, että hän on kesäkuussa 1966 Jyväskylässä syntynyt juristi, joka on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi 1989 Helsingin yliopistosta ja saanut varatuomarin arvon vuonna 1991. Hänellä on vakinainen käräjätuomarin virka Pirkanmaan käräjäoikeudessa, mutta vuodesta 2020 lähtien hän on toiminut määräaikaisena laamannina Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa Seinäjoella; viran vakinainen haltija Riku Jaakkola on Tuomioistuinviraston ylijohtajana. Pakkala on hoitanut muitakin käräjätuomarin tehtäviä ja oikeusneuvosmiehen tehtävää sekä toiminut lyhyesn aikaa ma. hovioikeudenneuvoksena ja osaston johtajana käräjäoikeudessa. Uransa alkuaikoina Pakkala oli julkisena oikeusavustajana ja johtavana julkisena oikeusavustajana sekä lakimiehenä Suomen kunnallisliitossa ja perintäyhtiössä. Hän on ollut jäsenenä oikeusministeriön  asettamissa työryhmissä ja toiminut koulutustehtävissä.  Hän on toiminut vuodesta 2019 työtuomioistuimen asiantuntijajäsenen varajäsenä ja viime vuonna hänet valittiin Tuomioistuinviraston johtokunnan varajäseneksi. Pakkala on suorittanut johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon ja osallistunut oikeusministeriön järjestämään johtamiskoulutukseen. Hän on Twitterissä @SirpaPakkala.

6a.  Vasta tämän blogijutun valmistuttua sain tietää, että Sirpa Pakkola  on toiminut nelisen vuotta eli 2006-2010 käräjätuomarina myös Ikaalisten käräjäoikeudessa - minullekin aikoinaan hyvin tutussa tuomioistuimessa! Muutin Ikaalisista vuoden 2006 alussa Riihimäelle. Käräjäoikeusuudistuksen myötä Ikaalisten käräjäoikeus lakkautettiin vuonna 2010 ja yhdistettiin Pirkanmaan käräjäoikeuteen.

7. Kuten edellä olevasta voidaan päätellä, Sirpa Pakkalalla on takanaan varsin monipuolinen ja nousujohteinen ura tuomioistuimisssa ja oikeuslaitoksessa, minkä lisäksi hänelllä on myös muunlaista kokemusta erilaisista lakimiestehtävistä. Hänestä maan suurin käräjäoikeus saa varmasti pätevän ja reippaan päällikkön, jolla on kykyä ja halua johtaa ja kehittää käräjäoikeuden toimintaa entistä paremmaksi. Kuten Tuomarinvalintalautakunnan virkaesityksen perusteluista ja Helsingin käräjäoikeuden edellä viitatusta vuosikertomuksesta 2021 ilmenee, käräjäoikeudessa toteutetaan parhaillaan merkittävää organisaatiouudistusta, jonka tuloksista paljon riippuu, millaiseksi käräjäoikeuden toiminta vastaisuudessa muodostuu. Ensimmäisiksi töikseen uusi laamanni uudistanee  käräjäoikeuden hieman nuivaa tiedotus- ja viestintätoimintaa ja vienee tuomioistuimensa Twitteriin.

5 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Toivokaamme hänelle vilpittömästi menestystä tehtävässään: jos Helsingin KO yskii, on koko Suomi nuhassa. Haasteita on, laajojen riita-asioiden keskimääräinen käsittelyaika on yli 12 kuukautta. Kun siihen sisältyy elatusapu juttuja tms nopeasti ratkaistavia juttuja, voi vain ihmetellä kuinka kauan oikeasti riitaisen riita-asian käsittely kestää.

Anonyymi kirjoitti...

Twitteriä Suomessa käyttää Tilastokeskuksen mukaan vain 13 prosenttia 16–89-vuotiaista. Ei ehkä oikea foorumi laajempaan julkiseen tiedotukseen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kaikkia ihmisiä mikään tiedotus ei koskaan tavoita. Twitterissä ovat kuitenkin KKO, KHO ja kaikki erityistuomioistuimet eli markkinaoikeus, vakuutusoikeus ja työtuomioistuin, kaikki hovioikeudet ja monet käräjäoikeudet ja hallinto-oikeudet.

Olisi perin outoa, jos maan suurin tuomioistuin elo Hgin käräjäoikeus pysyttelisi visusti Twitterin ulkopuolella.

Anonyymi kirjoitti...

Sosiaalisen median alustoja tärkeämpi ja vaikuttavampi tiedotuskanava on verkkosivut. Jos käräjäoikeus julkaisee kymmenkunta twiittiä vuosittain, hyöty on kovin marginaalinen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Maansuurimman käräjäoikeuden tuleekin julkaista kymmenkunta twiittiä viikossa!