maanantai 2. toukokuuta 2022

295. Lehden päätoimittajaan ja toimittajaan kohdistunut syyte hylättiin. KKO 2022:30

 


1. Korkein oikeus (KKO) hylkäsi viime viikon torstaina 28.4.2022 Nya Ålandin päätoimittajaan ja toimittajaan kohdistuneen syytteen yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä (KKO 2022:30). KKO:n julkaisemassa tiedotteessa asiasta lausutaan seuraavaa:

2. KKO:n mukaan päätoimittaja ja toimittaja eivät olleet syyllistyneet rikokseen, kun he olivat julkaisseet sanomalehden verkkolehdessä artikkelin, jossa oli kerrottu ahvenanmaalaista miestä vastaan aloitetusta poliisitutkinnasta sekä tämän avioliitosta. Artikkelin mukaan miestä epäiltiin muun muassa törkeästä petoksesta, joka oli kohdistunut hänen iäkkääseen, terveydentilaltaan heikentyneeseen puolisoonsa. Miestä ei mainittu nimeltä, mutta artikkeli sisälsi linkin lähteenä käytettyyn toiseen verkkojulkaisuun, jossa nimi oli mainittu.

3. KKO katsoi, että artikkelissa oli esitetty yksityiselämää koskevia tietoja ja että toimittajat olivat linkin avulla toimittaneet miehen nimen sanomalehden lukijoiden saataville.

4. Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei rikoslain mukaan pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

5. KKO piti yleiseltä kannalta tärkeänä, että haavoittuvien henkilöiden taloudellista hyväksikäyttöä koskevia rikosepäilyjä voidaan käsitellä julkisesti. Lähteenä käytetty verkkojulkaisun artikkeli oli osaksi perustunut kyseisen miehen haastatteluun, jossa hän oli vastannut avioliittoaan ja rikosepäilyjä koskeviin kysymyksiin. Toimittaja ja päätoimittaja olivat siten voineet olettaa, että linkitetyssä artikkelissa ollut nimitieto oli julkaistu yhteisymmärryksessä kyseisen henkilön kanssa. KKO katsoi, että nimitiedon paljastaminen linkittämällä ei ollut selvästi ylittänyt sitä, mitä voitiin pitää hyväksyttävänä.

6. Turun hovioikeus oli tuominnut toukokuussa 2020 Nya Ålandin toimittajan ja päätoimittajan sakkoihin. Ahvenanmaan käräjäoikeus oli sitä vastoin maaliskuussa 2018 hylännyt syytteet.

7. KKO:n ratkaisuseloste

https://korkeinoikeus.fi/sv/index/ennakkopaatokset/hd202230.html

 


1 kommentti:

Olavi Koskela kirjoitti...

KKOn ratkaisu vaikuttaa perustellulta ja oikealta, mikäli NÅ vain antoi linkin jo julkaistuun tietoon. Mutta tuollainen muotoilu, kuten kohdassa 4) ..."ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä." sisältää jo kaksi subjektiivista arviointia vaativaa määrittelyä; siis "selvästi" ja "hyväksyttävänä". Voi toki olla, että tällaisille määritteille on jossakin lainsäädännössä tai alan kirjallisuudessa olemassa edes jotenkin objektiiviset kriteerit. Mutta maallikon silmissä ne näyttävät olevan aivan liian avoimia tulkinnoille.