keskiviikko 4. joulukuuta 2019

178. KKO ei myöntänyt Jari Aarniolle valituslupaa ns. tynnyrijutussa

1. Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt tänän julkistetulla päätöksellä numero 2062 (R2019/650)  Seija Kortekallio-Lammelle sekä syyttäjälle rajoitetut valitusluvat hasiksen salakuljetukseen liittyvässä ns. tynnyrijutussa. Jari Aarnion, Mari Romanon ja Keijo Vilhusen valituslupahakemukset hylättiin, joten heidän osaltaan hovioikeuden tuomio jää voimaan.

2. Kortekallio-Lammelle myönnetty valituslupa koskee kysymystä siitä, onko hän syyllistynyt Romanon rikoskumppanina törkeään huumausainerikokseen hovioikeuden selvitetyksi katsomalla menettelyllä ja samalla myös kysymystä rangaistuksen määräämisestä. Muilta osin hänen valituslupahakemuksensa hylättiin.

3. Helsingin hovioikeus oli 27.6.2019 2019 tuominnut Kortekallio-Lammen yhdessä Romanon kanssa tehdystä törkeästä huumausainerikoksesta sekä eräästä toisesta hänen yksin tekemästään huumausainerikoksesta yhteiseen kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

4. Syyttäjälle myönnetty valituslupa koskee Aarnion alaisena toimineelle Mikael Runebergille tuomittavaa rangaistusta ja viraltapanoa. Hovioikeus oli tuominnut Runebergin virkarikoksista sakkorangaistukseen sekä hylännyt syyttäjän viraltapanoa koskevan vaatimuksen.

5. Koska Aarnion, Romanon ja Vilhusen valituslupahakemukset hylättiin, heidän osaltaan hovioikeuden tuomio on lopullinen.
 
6. Helsingin poliisilaitoksen huumerikosyksikön päällikkönä toimineen Aarnion hovioikeus oli katsonut syyllistyneen viiteen törkeään huumausainerikokseen sekä törkeään todistusaineiston vääristelemiseen, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamiseen ja lukuisiin virkarikoksiin, ja tuomitsi Aarnion 10 vuoden vankeusrangaistukseen.
7. Vilhusen oli hovioikeudessa katsottu syyllistyneen yhdessä Aarnion kanssa kahteen törkeään huumausainerikokseen, joista hänet tuomittiin niin ikään 10 vuoden vankeusrangaistukseen.
Romanon syyksi luettiin hovioikeudessa huumausainerikoksia, joista osa oli törkeitä, ja hänet tuomittiin kolmen vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

8. Edellä oleva teksti on KKO:n tänään antamasta tiedotteesta. KKO:n käsitteli valituslupa-asiat 3-jäsenisessä kokoonpanossa, johon kuuluivat oikeusneuvokset Kantor, Littunen ja Tammi-Salminen. Esittelijä asiassa toimi esittelijäneuvos Essi Kinnunen.