torstai 23. kesäkuuta 2022

314. Toiminimi. Aputoiminimi. Rekisteröinnin kumoaminen. KKO 2022:41

1. B Oy (X-WK Logistics Oy Ab)) vaati markkinaoikeudessa nostamassaan kanteessaan, että A Oy:n (Blue Wate Shipping Oy) aputoiminimen WIKESTRÖM & KROGIUS rekisteröinti kumotaan sillä perusteella, että aputoiminimeä ei ollut käytetty toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla kanteen nostamista edeltäneiden viiden vuoden aikana. Aputoiminimi koski liiketoimintakaupalla hankittua kuljetus-, huolinta- ja logistiikkapalvelujen tarjoamista.

2. Markkianaoikeus (tuomio 28.1.20121) katsoi asiassa jääneen näyttämättä, että aputoiminimeä WIKESTRÖM & KROGIUS olisi tosiasiallisesti käytetty toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla 8.5.2015 alkaen viiden vuoden aikana. Blue Water Shipping Oy ei ollut esittänyt, että käyttämättömyyteen olisi ollut hyväksyttävä syy. Näin ollen markkinaoikeus kumosi Blue Water Shipping Oy:n aputoiminimen WIKESTRÖM & KROGIUS rekisteröinnin.

3. Korkein oikeus (KKO) myönsi A Oy:lle valitusluvan. Valituksessaan A Oy vaati, että markkinaoikeuden tuomio kumotaan. B Oy vaati  vastauksessaan valituksen hylkäämistä. 

4. KKO katsoi  esittämillään perusteilla, että A Oy oli viisivuotiskauden alkupuolella tosiasiallisesti käyttänyt aputoiminimeä sen toimialan mukaisessa elinkeinotoiminnassa, kun aputoiminimeä oli käytetty yhdessä konserniin liittyvien viittausten kanssa A Oy:n työntekijöiden lähettämissä sähköpostiviesteissä, internetsivustolla ja kuljetuskalustoon kiinnitetyissä mainoksissa. 

5. KKO kumosi markkinaoikeuden tuomion ja hylkäsi B Oy:n kanteen.
6. KKO:n ratkaisuseloste

https://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/kko202241.html


Ei kommentteja: