torstai 16. kesäkuuta 2022

311. Helsingin HO: Helvetin enkelit -moottoripyöräkerhon jäsen oli ilmeisen sopimaton toimimaan oikeudenkäyntiavustajana

1. Helsingin hovioikeus on tänään annetussa ratkaisussaan katsonut, että lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana voitiin peruuttaa Hells Angels Motorcycle Clubin jäsenyyden vuoksi. Hovioikeus pysytti oikeudenkäyntiavustajalautakunnan päätöksen. Lautakunta antoi lakimies Ilkka Ukkosta koskevan erottamispäätöksen jo syksyllä 2020. - Blogiteksti perustuu hoviokeuden päätöksesta laatimaan tiedotteeseen, jonka löytyi hovioikeuden nettisivuilta. Lisäsin siihen ao. luvan saaneen avustajan nimen.

2. Hovioikeus katsoi oikeudenkäyntiavustajalautakunnan tavoin, että luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ovat tärkeä osa oikeudenhoitoa. Tässä asemassa heidän tuli olla riippumattomia sellaisista ulkoisista vaikutteista, jotka voivat haitata heidän kykyään täysipainoisesti valvoa asiakkaansa etua sekä säilyttää toiminnassaan riippumattomuutensa.

3. Hells Angels Motorcycle Clubista esitetyn selvityksen perusteella sen maailmanlaajuisen toiminnan pääasiallinen tulonlähde oli kansainvälinen huumekauppa, minkä lisäksi se osallistui väkivalta- ja talousrikoksiin. Suomessa sitä on useissa rikosoikeudenkäynneissä pidetty järjestäytyneenä rikollisryhmänä.

4. Asiassa ei väitetty, että oikeudenkäyntiavustaja Ilkka Ukkosen toimintaan missään yksittäisessä oikeudenkäyntiasiassa olisi kohdistunut moitteita. Siitä huolimatta hovioikeus katsoi, että yhdistyksen jäsenyys ilmensi sitoutumista sen arvomaailmaan. Yhdistyksen toiminnasta esitetty selvitys huomioon ottaen sen jäsenyys voi vaarantaa oikeudenkäyntiavustajan kyvyn asianmukaisesti täyttää velvollisuutensa päämiehiään, vastapuolia sekä viranomaisia kohtaan. Luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana toimiminen osana oikeudenhoitoa ja Hells Angels Motorcycle Clubin jäsenyys eivät olleet yhteensovitettavissa.

5. Hovioikeuden mukaan luvan peruuttaminen ei ollut kohtuutonta eikä suhteellisuus- tai luottamuksensuojaperiaatteen vastaista. Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ratkaisu ei myöskään loukannut perus- ja ihmisoikeuksia.

-------

6. Ilkka Ukkosesta tuli mainitun kerhon jäsen 1996. Hän tuomittiin 90-luvulla taposta 12,5 vuodeksi vankeuteen. Vankeusaikana hän opiskeli ja valmistui juristiksi. Hänelle myönnettiin vuonna 2014 lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana.

7. Ihmetyttää, miksi valituksen käsittely hovioikeudessa kesti näin kauan, sillä lautakunnan erottamispäätös annettiin tosiaan jo syksyllä 2020. Kun lautakunnan päätös ei saanut valituksen takia lainvoimaa Ukkonen sai jatkaa avustajan tehtävässään.

8. Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenneuvokset Kristian Sjöblom, Maarit Leppänen ja asessori Antti Ignatius. Ratkaisu (16.6.2022 nro 833, H 20/2240) ei ole lainvoimainen. Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 15.8.2022.

 Lisäys:

9. Asianajaja Markku Fredman on kommentissaan todennut, ettei hovoikeuden tiedote eräältä osin vastaa hovioikeuden päätöksen perusteluja. 7 kommenttia:

Markku Fredman kirjoitti...

Kohdassa 5 siteeraat: "Hovioikeuden mukaan luvan peruuttaminen ei ollut kohtuutonta eikä suhteellisuus- tai luottamuksensuojaperiaatteen vastaista. Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ratkaisu ei myöskään loukannut perus- ja ihmisoikeuksia." Pidin tällaista perustelua hämmästyttävänä, koska on täysin selvää, että perusoikeutena turvataan oelinkeinovapaus: "Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla." On selvää, että viranomaisen tai tuomioistuimen päätös, jolla kumotaan myönnetty elinkeinolupa loukkaa em. perusoikeutta. Kyse on vain siitä onko tälle loukkaukselle riittävät perusteet.
Hankin hovioikeudesta kyseisen päätöksen ja eihän se hovioikeus olekaan kirjoittanut edellä siteeratusti. Hovioikeus perustelee näin: "Hovioikeus hyväksyy oikeudenkäyntiavustajalautakunnan perustelut ja johtopäätöksen vedottujen perus- ja ihmisoikeuksien osalta." Lautakunta puolestaan kirjoittaa näin: "Johtopäätöksenään oikeudenkäyntiavustajalautakunta katsoo, että Ukkosen vetoamat perusoikeudet eivät estä sitä, että hänen jäsenyytensä Hells Angels Motorcycle Clubin Nomads Finland -alaosastossa voidaan ottaa huomioon arvioitaessa hänen sopivuuttaan luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan tehtävään." Kyse on siis ollut punninnasta, jossa toisessa vaakakupissa ovat olleet Ukkosen vetoamat perusoikeudet ja toisessa lupalakimieslain tavoitteena olevat oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin liittyvät arvot.
Asiassa on ennakkopäätöksen ainesta liittyen siihen, että kyse on nimenomaan lainvoimaisen luvan peruuttamisesta - ei luvan myöntämättä jättämisestä. Korkein oikeuskin päässee ottamaan kantaa luottamuksensuojaa, joka on yleensä ollut KHO:n tehtävä.
Jutun viipyminen hovioikeudessa saattaa liittyä siihen, että Ukkonen avusti ns. UB-jutuissa keskeistä henkilöä ja on ehkä haluttu turvata tälle päämiehelle mahdollisuus käyttää valitsemaansa avustajaa prosessin loppuun asti.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

En kirjoittanut blogiin "omiani", vaan siteerasin uskollisesti Helsingin hovioikeuden ratkaisusta laatimaa ja julkaisemaa tiedotetta, joka löytyi hovoikeuden nettisivulta.

Hyvä että oikaissit! (sitä).

Minun pitää nyt täydentää blogia ainakin siten, että kerron tuon kohdan ja koko tekstin perustuvan hovioikeuden tiedotteeseen.

Anonyymi kirjoitti...

Ottamatta kantaa oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ja hovioikeuden johtopäätösten oikeellisuuteen, voidaan todeta, että löytynee muitakin yhdistyksiä, joihin kuuluminen voi haitata oikeudenkäyntiavustajan kykyä täysipainoisesti valvoa asiakkaansa etua ja säilyttää riippumattomuutensa toiminnassaan; jos tavoitteena on oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin liittyvät arvot.

Anonyymi kirjoitti...

Pitäisin hiukan ongelmallisena sitä, että tässä on peruutettu oikeus harjoittaa ammattiaan pelkän "väärinajattelun" johdosta: henkilön ei väitetty toimineen tehtävässään lainvastaisesti tai edes itse syyllistyneen rikoksiin ("yhdistyksen jäsenyys ilmensi sitoutumista sen arvomaailmaan").

Jotenkin tuntuu, että yhteiskunnan sietokyky väärinajatteluun on laskenut, vielä 1930-luvulla IKL:ää ei saatu kielletyksi kun taas nyt on kielletty - sinällään narsistinen - Pohjoismainen vastarintaliike ja moottoripyöräkerho. Pelkään, että tuollainen kohtelu entisestään työntää tuollaisten ryhmien jäseniä kokonaan yhteiskunnan ulkopuolelle. Ei tuo hevin myöskään rohkaise vankeja kouluttautumaan vaan pikemminkin entistä enemmän omaksumaan ammattirikollisen identiteetti. Itse kannatan klassista tekorikosoikeutta.

Anonyymi kirjoitti...

Mitä muita vastaavanlaisia yhdistyksiä tai "kerhoja" löytyy, sitä anonyymi ei kerro.

Tapauksessa ei ole kyse henkilön avustajantehtävien laiminlyönneistä tai rikoksiin syyllistymisestä, kuten HelHO:n tiedotteessa nimenomaan korostetaan.

Miksi hlö ei eronnut itse kerhosta, joka on rikollisuusjärjestö? Ehkä siksi, että hän olisi menettänyt samalla "laajan asiakaspiirin" rikosoikeudenkäynneissä?

Anonyymi kirjoitti...

Vapaamuurarien jäsenyys.

Anonyymi kirjoitti...

Oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä huolestuneelle, ja mitä ilmeisemmin juridiikkaa tuntemattomalle, anonyymille tiedoksi, että mm. Ibrahim ja muut- ja Simeonovi- ja Beuze-ratkaisuissa, EIT katsoi, että avustajaoikeuden rajoittaminen ei johda välttämättä EIS 6 artiklan loukkaukseen. EIT ei pidä 6.3(c) artiklaa itsenäisenä erillisenä oikeutena, vaan yhtenä osaominaisuutena oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kokonaisuutta arvioitaessa. Avustajaoikeuden painoarvo oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kokonaisuudessa on vähentynyt.