torstai 2. kesäkuuta 2022

305. Hovioikeus hylkäsi matkustajan Finnairia vastaan ajaman korvauskanteen Bangkokin lennon viivästymisestä

Helsingin hovioikeuden tiedote 2.6.2022:

1. Helsingin hovioikeus on antanut tänään tuomion, jossa katsottiin, ettei kantajana olleella lentomatkustajalla ollut oikeutta saada Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY N:o 261/2004) perustuvaa korvausta lentoyhtiö Finnair Oyj:ltä. Lentomatkustajan lento Helsingistä Bangkokiin oli peruuntunut juuri ennen lentoa ja lento oli lennetty lentoyhtiön varakoneella seuraavan päivän aikana, jolloin lento oli saapunut määränpäähän aikataulusta noin 20 tuntia viivästyneenä. Tapauksessa on ollut kysymys lentokoneen teknisestä viasta, joka oli johtunut lentoturvallisuuteen vaikuttavasta piilevästä suunnitteluvirheestä.

2. Hovioikeus katsoi toisin kuin Helsingin käräjäoikeus, että kyseinen lentoturvallisuuteen vaikuttanut piilevä suunnitteluvirhe on ollut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY N:o 261/2004) 5 artiklan 3 kohdan mukainen poikkeuksellinen olosuhde, jota ei voitu välttää, vaikka Finnair Oyj oli toteuttanut kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet. Kun lennon viivästyminen on johtunut 5 artiklan 3 kohdan mukaisesta poikkeuksellisesta olosuhteesta, lentomatkustaja ei ollut oikeutettu vaatimaansa korvaukseen lennon viivästymisestä.

3. Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenneuvokset Virva Nyman ja Karita Lassila sekä asessori Inkeri Kuuskoski (puheenjohtaja). Valmistelijana on toiminut hovioikeuden esittelijä Satu Pyysalo. Ratkaisu on yksimielinen.

Lisätietoja antavat hovioikeudenneuvos Virva Nyman (vaihde 029 56 40 500, etunimi.sukunimi@oikeus.fi) ja hovioikeuden esittelijä Satu Pyysalo (vaihde 029 56 40 500, etunimi.sukunimi@oikeus.fi).

Julkinen versio tuomiosta (asia S 20/1314) on tilattavissa hovioikeuden kirjaamosta (puh. 029 56 40789 tai helsinki.ho@oikeus.fi).

4. Hovioikeuden tuomiosta ja asiasta tarkemmin on uutisoitu tänän mm. Helsingin Sanomissa

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008859147.html

5 kommenttia:

Olavi Koskela kirjoitti...

Siis eikö lentoliikennettä koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa todellakaan ole pykäliä tällaisen viivästymisen ja sitä koskevien vastuukysymysten osalta? Ihanko totta tällaisetkin asiat pitää Suomessa ratkaista käräjillä, ja tässä tapauksessa vielä hovioikeudessa? Ihan yleisellä tasolla, kyllä kai matkustajien turvallisuus on aina se kaikkein tärkein asia, ja viivytyksestä johtuva sinänsä tietysti harmillinen seikka on kyllä pikku juttu.

Anonyymi kirjoitti...

Aika kalliiksi on tullut kuluttajariitalautakunnan suosituksen mukaisen EU asetuksen vakiokorvauksen vaatiminen oikeusteitse. 600 euron vakiokorvauksen hakemisesta hesarin mukaan yli 12000 euron Finnairin oikeudenkäyntikulut.

Onko nyt kuluttajalta laskutettu vian tunnistaminenkin ja suunnittelutunteja? Eikö ne kuulu lentoturvallisuuden vuoksi joka tapauksessa tehdä ja koska virhe on suunnitteluvirhe lasku kuulu niiltä osin valmistajalle? Vai mihin 12000 euron edestä työtä on käytetty?

Jos vika on ilmoitettu ennen lentoa, sen viestin välittäminen hovioikeudelle saakka tuskin sähköpostien nykyaikakaudella vaatii kovin monen tunnin työtä. Eikä siihen paljoa enempää ole tunteja mennyt vaikka saman viestin on joutunut välittämään ensin kuluttajariitalautakunnalle ja käräjäoikeudelle.

Anonyymi kirjoitti...

Kuluttajariitalautakunta ja käräjäoikeus tulkitsivat toisin kuin hovioikeus , joka perusti tuomionsa EYn asetukseen. Olisin itse kuitannut oikeudenkäyntikulut oikeudellisen epäselvyydet perusteella

Anonyymi kirjoitti...

Hovioikeuden ratkaisu kulujen osalta on käsittämätön. Juttu on malliesimerrki jutusta, joka on ratkaistava tuomioistuimessa. Kuluttajalla ei ole ollut mitään mahdollisuutta etukäteen arvioida juttuun liittyviä, lopputulokseen vaikuttavia yksityiskohtia näytön kannalta, mutta hänellä on ollut perusteltu syy viedä juttu viivästyksen vuoksi kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi, jonka suositus ja myös alioikeuden ratkaisu on ollut hänelle myönteinen.
Eikö juttu ole ollut siinä määrin epäselvä, että kulujen olisi tullut mennä vähintäinkin kuittiin, OK 21 luvun 8a ja 8b §§? Nyt tuomitut kulut ovat olleet 20 kertaiset intressiin nähden, minkä lisäksi omia kulujakin on saattanut olla. Määrältäänkin kulut ovat asian laatuun nähden täysin kohtuuttomat.
Kuluongelma on arvovaltaiseltakin taholta todettu ja siitä on puhuttu vuosikausia. Tavallisella kansalaisella pitää olla oikeus, ilman kulu-uhkaa, saattaa asiansa tuomioistuimen ratkaistavaksi, jos siihen on perusteltu syy. Osapuolet eivät monesti pysty luotettavasti mieltämään, avustajineenkaan, lopputulosta. Tarvitaan puolueetonta tahoa, tuomioistuinta. Intressi voi osapuolen kannalta olla hyvinkin suuri. On voitava luottaa siihen, että ratkaisu myös kulujen osalta on oikein ja kohtuullinen. Nyt näin ei ole, tilanne ei voi jatkua. Monet ovat menettäneet oikeuksiaan kulu-uhan vuoksi.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kuten Helsingin Sanomien ratkaisua koskevasta uutisjutusta ilmenee, matkustajan ei tarvinnut todellisuudessa maksaa kuluja Finnairille senttiäkään! Kuluttajajärjestö otti ne samoin kuin matkustajan omatkin kulut maksettavakaseen!!

Turha siis vaahdota tässä tapauksessa oikeudenkäyntikuluista!