sunnuntai 30. huhtikuuta 2017

40. Prosessioikeusyhdistyksen jäsentiedote

Timo Saranpää:

Hyvät Suomen Prosessioikeusyhdistyksen (SPOY) jäsenet!

Ohessa tiedoksenne katsaus yhdistyksen toiminnan kannalta ajankohtaisiin asioihin:

1. Toimikunnan järjestäytyminen; yhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta; toimikunnan täydentäminen

SPOY:n toimikunta on kuluvan vuoden helmikuussa pitänyt järjestäytymiskokouksen, jossa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savela ja sihteeriksi hovioikeudenneuvos Timo Saranpää Vaasan hovioikeudesta. Yhdistys toimii rekisteröimättömänä, yhdistyksen jäseniltä ei peritä jäsenmaksua eikä yhdistyksellä ole muuta rahaliikennettä, joten yhdistykselle ei valittu rahastonhoitajaa. 

Toimikuntaa päätettiin täydentää hallintolainkäytön edustajalla, jollaiseksi on lupautunut Ahvenanmaan hallintotuomioistuimessa toimiva hallintotuomari Emil Waris.

2. Yhdistyksen toiminnan painopisteen suuntaamiseen ja yhdistyksen jäsenyyteen liittyvät asiat

Järjestäytymiskokouksessa päätettiin, että yhdistyksen toiminta keskittyy rikos-, siviili- ja hallintoprosessioikeuteen sekä näille prosessilajeille yhteisiin kysymyksiin. Yhdistyksen keskeisenä tavoitteena on prosessioikeuden harrastuksen ja sitä kohtaan tunnetun kiinnostuksen, osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen, prosessioikeustutkimuksen kehityksen ja tutkimustulosten tunnetuksi tekeminen sekä rikos- ja siviiliprosessioikeuden ja hallintoprosessioikeuden välisen vuoropuhelun ja tietämyksen lisääminen. Sovittiin, että yhdistykselle laaditaan säännöt, joita luonnostelemaan valittiin tutkijatohtori Hannele Tolonen ja Timo Saranpää. 

Yhdistyksen jäseniä ovat toimikunnan linjauksen mukaan sellaiset henkilöt, jotka osallistuvat yhdistyksen järjestämiin seminaareihin ja jotka ovat ilmoittautuneet yhdistyksen sähköpostilistalle. Yhdistyksen jäsenyyden edellytyksenä on oikeustieteellisen tutkinnon suorittaminen, mutta myös opiskelijat voivat osallistua yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin, jolloin heidätkin voidaan lukea jäseniksi.

3. Yhdistyksen toiminnasta

Toimikunta päätti, että yhdistys järjestää vuosittain samanlaisen seminaarin kuin vuoden 2016 elokuussa.

Yhdistyksen seuraava seminaari järjestetään keskiviikkona 23.8.2017, eli se ajoittuu saman viikon torstaina ja perjantaina (24.-25.8.2017) Helsingissä järjestettävän Pohjoismaisen juristikokouksen yhteyteen. Seminaarin teemana on laajojen rikosasioiden käsittely käräjä- ja hovioikeudessa; alustajaksi kutsutaan myös hallintolainkäytön edustaja, joka tarkastelee laajojen juttujen menettelykysymyksiä hallintoprosessin näkökulmasta. Muina alustajina toimivat tuomioistuin-, syyttäjä- ja asianajajakunnan edustajat sekä yliopistotutkija.

Seminaari järjestetään vuoden 2016 seminaarin tavoin Helsingin käräjäoikeuden auditoriossa ("Sininen kuutio"), josta se voidaan erikseen välittää videoteitse oikeushallinnon alan virastoihin ja muihin laitoksiin, joihin videoyhteys on mahdollista muodostaa. Auditorio on varattu yhdistyksen käyttöön kyseisenä päivänä kello 13-17. Seminaarista tiedotetaan kuitenkin tarkemmin tuonnempana.

Toimikunta keskusteli myös siitä, voitaisiinko yhdistystoiminnan merkeissä järjestää omakustanteisia matkoja joihinkin mielenkiintoisiin kohteisiin koti- ja ulkomailla. Sovittiin, että tähän kysymykseen palataan jäljempänä. Yhdistyksen lukuun on kuitenkin tarkoitus osallistua Norjan Bergenissä vuonna 2018 järjestettävään Pohjoismaisen prosessioikeusyhdistyksen kokoukseen. Lisäksi selvitetään sitä, millä tavalla yhdistys voisi tehdä yhteistyötä muiden kansainvälisten prosessioikeusyhdistysten kanssa.

Toimikunta keskusteli vielä siitä, onko yhdistykselle tarpeen perustaa blogi. Toimikunnan kokouksen jälkeen ja siinä tehdyn päätöksen mukaisesti toimikunta on lähestynyt lainkäytön professori (em.) Jyrki Virolaista, jonka kanssa on sovittu siitä, että yhdistys voi toiminnassaan hyödyntää hänen Prosessioikeus-blogiaan (http://jyrkivirolainen-oikeus.blogspot.fi). Professori Virolainen on lupautunut julkaisemaan blogissaan muidenkin henkilöiden kuin itsensä laatimia prosessioikeudellisia kirjoituksia. Lisäksi professori Virolaisen kanssa on sovittu siitä, että jossakin vaiheessa kyseisen blogin kirjoitusvastuu siirtyy täysipainoisesti yhdistykselle, mutta blogin yhteydessä kuitenkin mainitaan professori Virolaisen nimi. Oletettavaa onkin, että yhdistyksen toiminnasta tapahtuvaa sähköistä tiedottamista tullaan jatkossa hoitamaan osaksi kyseisen blogin avulla.

4. Tulevia prosessioikeudellisia tapahtumia

Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tarkastetaan lauantaina 13.5.2017 OTK, VT Satu Saarensolan väitöskirja "Oikeudenkäyntikulut ja kohtuullisuus. Tutkimus kulujen jakautumisesta taloudellisesti tai muutoin eriarvoisten asianosaisten kesken". Tilaisuus alkaa kello 13 Turun yliopiston päärakennuksen T1 Tauno Nurmela -salissa. Saarensolan väitöskirjan vastaväittäjänä toimii dosentti Timo Saranpää ja tilaisuuden kustoksena toimii professori Tuomas Hupli Turun yliopistosta.

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa tarkastetaan perjantaina 9.6.2017 OTM Jukka Ahtisen väitöskirja "Rikosasian vastaajaa avustavan asianajajan lojaliteettivelvollisuus". Tilaisuus alkaa kello 12 luentosalissa 2, osoitteessa Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Ahtisen väitöskirjan vastaväittäjänä toimii laamanni, asianajaja, OTT Matti Kunnas ja tilaisuuden kustoksena toimii professori Tuula Linna Lapin yliopistosta.

5. Yhdistyksen sähköpostilistalle liittyminen

Sellaisia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita liittymään SPOY:n sähköpostilistalle, pyydetään ottamaan yhteyttä sihteeri Timo Saranpäähän sähköpostilla (timo.saranpaa@oikeus.fi).


1 kommentti:

Timo Saranpää kirjoitti...

Kiitos blogistille tämän julkaisemisesta! Korjaan tiedotetta sen verran, että Satu Saarensolan väitöstilaisuus alkaa kello 12, ei kello 13, kuten tulin tiedotteeseen näppäilleeksi.