perjantai 28. huhtikuuta 2017

39. Oikeuskanslerin valinta mutkistui

                       
1. Oikeusministeriö on kaikessa hiljaisuudessa muuttamassa ehdotustaan uudeksi oikeuskansleriksi. Näin uutisoi tämänpäiväinen Helsingin Sanomat toimittaja Petri Sajarin kirjoittamassa jutussa, jonka otsikko on "Presidentti puuttui virkanimitykseen". 

2. Viiime viikolla eli tarkemmin sanottuna tiistaina 18.4. oikeusministeriön kansliapäällikkö Asko Välimaa lähetti oikeuskanslerin virkaa hakeneille juristeille, joita on kaikkiaan yhdeksän, sähköpostiviestin, jonka mukaan oikeusministeri Jari Lindström tulee esittämään valtioneuvoston 20.4. pidettävässä yleisistunnssa oikeuskansleriksi Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden professoria Veli-Pekka Viljasta.

3. HS:n jutun mukaan nimityspäätöksen tekevä presidentti Sauli Niinistö oli kuitenkin ilmoittanut pääministeri Juha Sipilälle olevansa tyytymätön ministeriön ehdotukseen ja Veli-Pekka Viljasen nimitykseen. Lehden saamien tietojen mukaan oikeusministeriö on nyt ottanut Niinistön kannasta vaarin ja olisi esittämässä uudeksi oikeuskansleriksi oikeustieteen tohtori, alivaltiosihteeri Tuomas Pöystiä (46). Presidentti Niinistö kommentoi asiaa viestintäpäällikkönsä välityksellä lyhyesti siten, että presidetti odottaa asiassa hallituksen esitystä, jonka sisältöä hän ei (muka) tiedä.

4. HS:n kolmesta eri lähteestä saamien tietojen mukaan presidentti haluaa, jostakin syystä, jota ei ole kerrottu julkisuuteen,  oikeuskansleriksi nimenoman Tuomas Pöystin. Pääministri Sipilän määräyksestä ko. nimitysasia poistettiin hallituksen yleisistunnon asialistalta, joten Asko Välimaan ei auttanut muu kuin ilmoittaa viranhakijoille 19.4., että sori vaan, asian käsittelyyn tuleekin viikon lisäaika.

5. Nykyisin on hyvin poikkeuksellista, että ministeriössä valmisteltu virkanimitysasia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Aikaisemmin tämä sen sijaan oli lähes maan tapa.Estettä sille, että hallituksen yleisistunto voisi poiketa ministerin virkanimitysestyksestä, ei ole. Tasavallan presidentin ei myöskään tarvitse noudattaa asiassa hallituksen esitystä. Asian palauttamisella uudelleen valmisteltavaksi halutaan estää erimielisyyden julkiseksi tuleminen.

6. Miksi oikeusministeriö ja ministeri Jari Lindström halusi nimittää oikeuskansleriksi juuri Veli-Pekka Viljasen ja miksi tämä ei kelvannut presidentti Niinistölle? Veli-Pekka Viljanen on valtiosääntöoppinut, joka on keskittynyt tutkimukseen ja opetukseen. Hän kuuluu perustuslakivaliokunnan vakituisesti käyttämiin asiantuntijoihin. Hän on perehtynyt perus- ja ihmisoikeuskysymyksiin. Oikeuskanslerin tehtäviin puolestaan kuuluu valvoa mm. juuri perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Tältä kannalta arvioiden ministeriön ehdotus vaikuttaa perustellulta.

7. Veli-Pekka Viljanen (58) on kuitenkin tutkija ja teoreetikko, mutta hänellä ei ole juurikaan näyttöä käytännön oikeuselämästä ja lainkäytöstä. Viljasen kirjallinen tuotanto ei ole kovin laajaa. Hän on kyllä toiminut  kymmenisen vuotta oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksena eli lakiehdotusten valmistelijana. Viljasen aviopuoliso Ritva Viljanen on Helsingin apulaiskaupunginjohtaja ja sisäministeriön entinen kansliapäällikkö. Puoluekannaltaan Ritva Viljanen on sosialidemokraatti, joten on oletettavaa, että myös Veli-Pekka Viljanen on ideologisesti "kallellaan" samaan suuntaan. Suomessa elätetään nyt kuitenkin porvarahallituksen aikaa, mikä on otettava huomioon myös oikeuskanslerin nimittämisasiassa.

8. Olen ruotinut oikeuskanslerin virkaa hakeneiden juristien ansioita aika laajasti blogijutussa numero 29/7.3.2017 Kenestä uusi oikeuskansleri, lukekaapa sieltä! Tuomas Pöystin koulutusta ja meriittejä, jopa harrastuksia, olen käsitellyt kirjoituksen kohdissa 8-10. Kun Pöysti on toiminut pari vuotta Sote-uudistuksen päävalmistelija, on selvää, että oikeuskanslerin viran uskomista hänelle pidetään palkkiona tästä toiminnasta. Pöysti on kutenkin pätevä juristi, joka on toiminut esimerkiksi VTV:n eli Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajana. Uskon, että Tuomas Pöysti toisi oikeuskanslerinvirastoon ja oikeuskanslerin toimintaan uusia tuulia ja näkemyksiä, joita on jo jonkin aikaa ehditty odottaa.

9. Lopuksi on muistettava yksi asia, nimittäin se, että Rovaniemellä syntynyt Tuomas Pöysti on valmistunut  oikeustieteen kandidaatiksi ja oikeustieteen tohtoriksi Lapin yliopiton oikeustieteiden tiedekunnasta. Ylioppilaaksi Pöysti valmistui Ounasvaaran yhteiskoulusta. Lapin poika oikeuskansleriksi, vau!

10. Oikeuskanslerin nimitysasia siirtyy nyt ensi vikolla uudeksi oikeusministeriksi valittavan Antti Häkkäsen (kok) käsiin. On uumoiltu, että Häkkänen järjestää kanslerin virkaan haluavien hakijoiden uudet haastattelut. Tämä olisi paikallaan, sillä oikeuskansleri on maan tärkeimpiä ja arvovaltaisempia juristeja, jonka nimityksessä ei pidä hötkyillä.

20 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Sauli on pitkävihainen mies. Todennäköisesti jäänyt jotain hampaankoloon, eikä halua siksi nimittää Viljasta. Vaikea keksiä muutakaan syytä. En usko että tässä on puoluepoliittisesta suhmuroinnista kyse, sellainen ei sovi Niinistön tyyliin. Jotain henkilökohtaista kaunaa tässä täytyy olla takana. Outo juttu joka tapauksessa.

Anonyymi kirjoitti...

Tuollaista syytä nyt ei usko kukaan!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Aika outoa, että ministeri pyysi kanslaipäällikkö Asko Välimaata kertomaan oikeuskanslerin viranhakijoille ikään kuin varmana tietona, että virkaan nimitettäisiin V-P. Viljanen, vaikkei asia oltu vielä käsitelty VN:n yleisistunnossa!

Idea Viljasen nimittämisestä on ollut selvästi ministeri Lindströmin, joka on entinen paperityomies Kuusankosken tehtaalta. Ennen persuksi "ryhtymistään" Lindström on varmaankin ollut demari. V-P. Viljanen on toki kokenut valtiosääntöoppinut, mutta toisaalta hänkin on demari, kuten hänen tunnetumpi vaimonsa Ritva Viljanenkin. Ritva Viljanen istuu vielä tovin demareiden mandaatilla Hgin apulaiskaupungijohtajana. Hänen olisi kannattanut pysytellä SM:n kansliapäällikkönä. V-P. Viljanen on tutkijatyyppi ja teoreetikko, joka kuuluu perustuslakivaliokunnan "kalustoon" valiokunnan pysyvänä asiantuntijana ja lausunnonantajana. Oikeuskanlseriksi tarvitaan kuitenkin lakimies, jolla on myös käytännön kokemusta lainkäytöstä ja hallinnosta. Tuomas Pöystillä sitä on paljon. Hän toiminut mm. 8 vuotta VTV:n pääjohtajana. VTV harjoittaa käytännössä melko tavalla samanlaista tarkastus- ja valvontatoimintaa kuin oikeuskanslerikin.

Anonyymi kirjoitti...

Antti Häkkänen Italahdelle tänään:

- Tunnen kaikki hakijat erittäin hyvin, varsinkin nämä kärkihakijat. Olen istunut mm. perustuslakivaliokunnassa ja Viljanen on siellä joka päivä. Ja sote-uudistuksessa olen ollut mukana kaikissa neuvotteluissa ja Pöysti on taas siellä.

- Käyn nyt tarkkaan ministeriön virkamiesten kanssa läpi käydyt haastattelut ja kaikki asiakirjat ja teen sitten ratkaisuni. Katson asian perusteellisesti, koska oikeuskansleri on ylimpiä juristitehtäviä tässä maassa, ja oikeuskansleri on hallituksen ykköslainopillinen neuvonantaja ja siten erittäin keskeinen paikka. Sitä päätöstä ei tehdä ihan tuosta vaan. Enkä tee sitä myöskään niin, että edellinen henkilö olisi tehnyt jonkun alustavan arvion vaan teen ihan oman arvion.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Professori V-P. Viljanen siis istuu perustuslakivaliokunnassa "joka päivä".

Aika yllättävää! Eikö Vljanen ole professori, jonka velvollisuuksiin kuuluisi tutkia ja "tehdä tiedettä"? Tutkijan tyhö on joskus ja aika usein ikää ja harmaata. Paljon kivempaa on köpötellä vaikka joka päivä eduskunnan kuppilaan ja mennä sen jälkeen kuultavaksi valiokuntien kokouksiin.

Aika monet ns. valtiosääntö- ja hallinto-oikeusoppineet toimivat nykyisin paljolti perustuslakivaliokunnan asiantuntijoina; esim. Viljanen, Tuomas Ojanen, Koillinen, Olli Mäenpää, Kaarlo Tuori jne.

Ei siis ihme, että esim. V-P. Viljasen tietellinen ja kirjallinen tuotanto on jäänyt aika suppeaksi. Lauusntoja PevL:lle sitä vastoin on kertynyt satoja. Muistan, miten nyt jo edesmennyt valtiosääntöoikeuden professori Ilkka Saraviita joskus kehaisi, kun odottelimme Roi:n asemalla Helsingin yöjunaa "lasin ääressä", että hän oli jo silloin eli joskus 10-15 vuotta sitten antanut PeVL:lle noin 450 kirjallista asiantuntijalausuntoa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Prof. Olli Mäenpää sanoo Hesarissa tänään, että Tuomas Pöystin nimittämisestä oikeuskansleriksi aiheutuisi pulmia ainakin sotea koskevissa asioissa jonka pääarkkitehtina Pöysti on viimeiset kaksi vuotta toiminut. Mäenpään mukaan Pöysti olisi oikeuskanslerina esteellinen käsittelemään sellaisia hallituksen esityksiä, joissa on kyse sotesta.

Niin varmaan olisi. Mutta OKa-virastossa on myös apulaisoikeuskansleri, joka voi astua remmiin, jos OKa on esteellinen. Apulaisoikeuskansleri on myös vaihtumassa, sillä viran vakinainen haltija "Suvivirsi-Puumalainen" on kohta nimitysvuorossa KHO:n oikeusneuvokseksi; hän hoitaa jo nyt ma. oikeusneuvoksen virkaa, ja Puumalaisen sijaisena toimiva Risto Heikkataipale jää kohtsiltään eläkkeelle.

Anonyymi kirjoitti...

Vakinainen AOK on tosiaankin KHO:n neuvoksena, mutta määräaikaisena sellaisena eikä ainakaan KHO:n täysistunto ole esittämässä häntä vakinaiseksi, ehkä vielä kuitenkin määräaikaiseksi. Se siitä "nimitysvuorosta"... Katsotaan ensin tämä nimitys ja sitten se, milloin Pöysti pääsee aloittamaan. Kyllä se AOK siihen saakka vastuunsa tuntee ja ottaa uuden oikeuskanslerin vastaan.

Kummallista kun sama (kohta itsekin emeritus)hallinto-oikeus proffa nostaa taas esiin tuon esteellisyyskortin. Mm. pääministerin turhissa esteellisyysasioissa ja muutenkin siitä on tullut eräänlainen juridinen natsikortti. Eihän säädösvallan käyttö muodosta esteellisyyttä ministerille. Miten se muodostaisi sellaisen kanslerillekaan? Olihan kunnioitettava oikeuskansleri Paavo Nikula eräänlainen nykyisen perustuslain isä (ja VP-Viljanen pitkälti sen kirjoittaja). Ettäkö olisi ollut Nikula "esteellinen" perustuslakikysymyksissä, kun on vetänyt perustuslain uudistamishanketta! Häh? Lääkkeet otettu tiedeyhteisössä? Annostelu ylitetty?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tämä kovin kärjekäs ja kärkäs anonyymi ei näytä oikein bonjaavan näitä esteellisyyskysymyksiä. Mutta ei se mitään!

Anonyymi kirjoitti...

Pääministeri väittää, että Niinistö ei ole puuttunut oikeuskanslerin nimeen.

http://yle.fi/uutiset/3-9587619

Näinköhän? On hän ainakin puuttunut V-P. Viljasen nimeen, joka ei hänelle kelvannut.

Anonyymi kirjoitti...

Pekka Viljanen on Suomen Kuvalehden käyttämä asiantuntija Kittilä-casessa. Ettei vain olisi käynyt niin, että Sipilä on sotkenut Pekka Viljasen ja P-V. Viljasen.

Anonyymi kirjoitti...

Huomatkaa sanamuodot: ei ole määrännyt, että tiettyä henkilöä on esitettävä virkaan ja en tiedä mikä esitys tulee olemaan. Siis on sanottu ainoastaan, että Viljasta ei tule esittää.

Anonyymi kirjoitti...

Enpä ollut uskoa korviani, kun kuulin Häkkäsen sanovan klo 17.00 radion uutisissa, että hän tekee esityksen Puolueelle ja Puolue tekee päätöksen valtioneuvoston istunnossa. Tämän voi tarkistaa Areenasta.

Anonyymi kirjoitti...

Jos blogisti nyt lopettaa lässyttämisen. Ei oikeusgangseri mikään tärkeä tai edes aikaansaava juristi ole. Paitsi pikkuasioissa

Anonyymi kirjoitti...

Puoluehan se esitti myös Häkkästä.
Aikamoinen Häkä-Häkkänen!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Nimitysasiasta ja asian poisvetämisestä on syntynyt melkoinen härdelli! Kukaan ei näytä tietävän, kuka sanoi, milloin ja kenelle ja mitä. Tällainen soppa syntyy tavallisten ihmisten kesken vain silloin kun kaikki ovat enemmän tai vähemmn juovuksissa!

http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005190475.html

Mikä neuvoksi? Yksi mahdollisuus olisi pyytää Jaakko Jonkaa jatkamaan oikeuskanslerina, sillä nimitysasia näyttää olevan oikeusministeriölle, vanhalle eli nykyiselle oikeusministerille, tulevalle oikeusministerille, pääministerille, hallitukselle ja ennen kaikkea tasavallan presidentille aivan liian vaikea.

Anonyymi kirjoitti...

"HS:n haastattelemat lähteet arvioivat, että Niinistön ja Viljasen väleissä ei ole mitään erityisiä jännitteitä. Viljanen ja Niinistö olivat 1990-luvulla samaan aikaan töissä oikeusministeriössä, kun Niinistö toimi oikeusministerinä."

Paino sanalla "arvioivat". Kyllä siellä täytyy jotain jännitettä olla. Eipä sitä tiedä kukaan muu kuin Niinistö ja Viljanen itse. Ei tarvitse olla kuin yksi poikkipuolinen lause joka on jäänyt kaivelemaan Niinistöä. (vrt. tyypillinen yhden kauden kansanedustaja).

Olisi hyvä jos presidentti perustelisi aina miksi joku ei kelpaa tehtävään. Nytkin jää täysin avoimeksi miksi Viljanen ei kelvannut Niinistölle. Tulee melkeinpä mieleen KKO joka ei koskaan perustele valituslupahakemuksia. Päätetty mikä päätetty!

Anonyymi kirjoitti...

Mahdollisena syynä Niinistön vastenmielisyyteen V-P. Viljasta kohtaan on esitetty Viljasen viime vuotinen kommentti valtiopäivien avajaispuheesta. Viljanen tulkitsi, että puheessa nousi "aika selvästi kysymys Suomen kansainvälisistä velvoitteista ja siitä, miten niihin tulisi suhtautua". (YLE 3.2.2016) Viljasella on toisin sanoen näkemysero presidentin kanssa maahanmuuttoasioista.

Anonyymi kirjoitti...

"Pekka Viljanen on Suomen Kuvalehden käyttämä asiantuntija Kittilä-casessa. Ettei vain olisi käynyt niin, että Sipilä on sotkenut Pekka Viljasen ja P-V. Viljasen." - Hyvinkin näin. Eihän hallituksessa (vielä) ole yhtään juristia, jolla olisi tietämystä tällaisista oikeusmaaailman perusasioista. Kittilän kähminnät taas ovat kepulaisuuden ydintä.

Anonyymi kirjoitti...

Turvapaikkahakemusten laadussa parantamisen varaa, ainakin vetoomuksen perusteella. Koska vetoomuksessa on allekirjoittaneina useita professoreita niin syntyy vaikutelma, että tuomioistuimen riippumattomuus vaarantuu ko. vetoomuksen toimesta.
Perustelujen laatuun tulee aina kiinnittää huomiota mutta presidentti Halosen ja tämän vetoomuksen tarkoitus on kaikkea muuta.

Anonyymi kirjoitti...

Sen verran pittää aina olla jännitteitä että jännitys säilyy!