torstai 25. tammikuuta 2018

83. Matti Nissiselle potkut valtakunnansyyttäjän virasta

1. Nyt se sitten on selvä: Matti Nissinen ei saa jatkaa valtakunnansyyttäjän virassa. Valtioneuvosto irtisanoi tänään joulukuun lopulla korkeimmalta oikeudelta virkarikostuomion saaneen Nissisen. Oikeusministeri Antti Häkkänen esitti Nissisen irtisanomista, koska tällä ei ole enää edellytyksiä jatkaa virassaan.

2. Häkkäsen mukaan valtakunnansyyttäjä on niin keskeinen oikeusviranomainen, että hänellä pitää olla täysi toimintakyky, uskottavuus ja luotettavuus. Tätä toimintakykyä Matti Nissisellä ei enää ollut, Häkkänen totesi tänään tiedotustilaisuudessaan. "Näin vakavassa, poikkeuksellisessa tilanteessa irtisanominen on ainoa selkeä vaihtoehto", oikeusministeri perusteli päätöstä.

3. Irtisanomisen taustalla on KKO:n 27. joulukuuta Nissiselle tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta langettama sakkorangaistus.  

4. Matti Nissisellä on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Häkkäsen mukaan asia järjestetään kuitenkin käytännössä niin, ettei Nissinen enää palaa virkaansa hoitamaan.  Häkkäsen mukaan Nissisen seuraaja ottaa tehtävän vastaan ”mahdollisimman nopeasti”, mutta tarkempi aikataulu on luvassa vasta muutaman päivän kuluttua.

5. Oikeusministeriön irtisanomisesityksen tarkemmat perusteet ilmenevät ministeriön tänään julkistamasta esittelymuistiosta. Sen mukaan valtakunnansyyttäjän tehtävä on virka, jonka hoitamisessa voidaan edellyttää erityistä moitteettomuutta. Valtakunnansyyttäjän nauttima luottamus ja uskottavuus ovat keskeinen osa hänen toimintakykyään. Esimiesasemassa ja virastopäällikkönä häneen voidaan kohdistaa korkeampia vaatimuksia kuin virkamieheen yleensä.  Esitystä tehtäessä on otettu huomioon, että KKO:n ratkaisun mukaan Nissisen menettely, joka oli tahallinen, osoittaa merkittävää moitittavuutta. Huomionarvoista on myös se, että Nissinen on jatkanut esteellistä menettelyään usean alaisen huomautuksesta huolimatta, sanotaan muistiossa. 

6. Muistion mukaan valtakunnansyyttäjällä on vaativa johtamis- ja lainkäyttötehtävä. Hän johtaa elintä, jolta edellytetään erityistä luotettavuutta. Irtisanomisesityksen mukaan Nissinen ei enää ole täysin toimintakykyinen hoitamaan kaikkia valtakunnansyyttäjälle kuuluvia tehtäviä. Osittainenkin toimintakyvyn puute on syyttäjälaitoksen kannalta ongelmallinen, ja sillä on välitön vaikutus koko oikeusjärjestelmän uskottavuuteen, lausutaan muistiossa. Valtakunnansyyttäjä Nissisen syyllistyttyä virkavelvollisuuden rikkomiseen KKO:n tuomiosta ilmenevin tavoin luottamus hänen kykyynsä sekä edellytyksiinsä hoitaa näitä tehtäviä puolueettomasti ja luotettavasti on heikentynyt. Valtakunnansyyttäjän nauttima luottamus ja uskottavuus ovat keskeinen osa hänen toimintakykyään.

7. Muistiossa viitataan syyttäjälaitoksessa hyväksyttyihin eettisiin ohjeisiin, joita Matti Nissinen on virassaan itse voimakkaasti ajanut. Ohjeissa painotetaan syyttäjien korostettua ja näkyvää puolueettomuutta ja viitataan siihen, että syyttäjien omalla käyttäytymisellä on vaikutusta koko syyttäjälaitosta kohtaan tunnettavaan luottamukseen. Muistion mukaan Nissisen ei voida katsoa virkarikostuomion jälkeen enää voivan uskottavasti valvoa alaistensa syyttäjien toimintaa tai näyttämään esimerkkiä eettisten linjausten osalta. Lieventävänä seikkana esitytä tehtäeesä on otettu huomioon, ettei taloudellinen intressi ollut kovin suuri eikä Nissinen saanut itse mitään hyötyä. Tavoitteena oli syyttäjälaitoksen johtamisen kehittäminen, joten tavoite oli ymmärrettävä ja hyväksyttävä. Nissiselle asian takia koituneesta kielteisestä julkisuudesta, johon Nissinen on itse voimakkaansti vedonnut, todetaan muistiossa, että  tämänkaltaisen viran hoito ja siinä todetut virheet nousevat väistämättä julkisuuteen. Nissisen rikosasiassa saama kielteinen julkisuus ei kuitenkaan ole ollut ennakoimatonta asian luonne ja olosuhteet huomioiden.

8. Matti Nissinen voi valittaa irtisanomipäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Valitusaika on 30 päivää. Nissiselle irtisanomisajalta maksettava kuuden kuukauden palkka tekee noin 63 500 euroa, minkä lisäksi Nissiselle maksetaan lakisääteiset lomarahat. Matti  ei näin ollen putoa täysin tyhjän päälle. Ilmeisesti palkanmaksu onkin ollut suurin syy siihen, ettei Nissinen irtisanoutunut itse, vaan palasi KKO:n tuomion jälkeen hoitamaan virkaansa ikään kuin muina miehinä. Nissinen katsoi, että hänen työpanokselleen on syyttäjälaitoksessa suuri tarve.

9. Oikeusministeriö pidätti  Nissisen virasta prosessin ajaksi elokuun lopussa. Sitä ennen hän oli jäänyt palkattomalle virkavapaalle maaliskuun alkupuolella, jolloin tapauksen esitutkinta alkoi. Helsingin Sanomien kyselyssä pari kolme viikkoa sitten 80 prosenttia syyttäjistä arvioi, ettei Nissisellä ole edellytyksiä jatkaa virassaan. Valtaosa kyselyyn vastanneista syyttäjistä toivoi, että Nissinen eroaisi itse.

10. Valtakunnansyyttäjän virkaa hoitamaan määrätään apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, kunnes virka vakinaisesti täytetään. Näyttää siltä, että virkaan valitaan juuri Toiviainen, joka saattaa olla viran ainoa hakija. 

11. Se, ettei virkarikossyytettä Matti Nissistä vastaan ajanut apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakonen vaatinut Nissisen viraltapanoa, herätti oikeudenkäynnin aikana jonkin verran huomiota. Laissa (RL 40:9.2) säädetyt edellytykset viraltapanoon olisivat kyllä olleet olemassa, vaikka  Nissiselle vaadittiinkin rangaistukseksi ainoastaan sakkoa. Jos viraltapanoa olisi vaadittu, mutta KKO olisi hylännyt vaatimuksen, Nisssisen irtisanominen tuomion jälkeen virkamiesoikeudellisilla perusteilla ei kenties olisi ollut niin selvä asia kuin nyt, jolloin ko. edellytyksiä voitiin tarkastella tavallaan puhtaalta pöydältä.

21 kommenttia:

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Matti Nissinen kommentoi Ylelle - toimittaja Päivi Happoselle - valtioneuvoston päätöstä.

– Potkut tuli, sanoo Matti Nissinen.

Nissinen ei halunnut eritellä tarkemmin tuntemuksiaan. Hän on sanonut - niin ikään toimittaja Happoselle - aiemmin haluavansa jatkaa valtakunnansyyttäjän virassa. Hän totesi kuitenkin viime viikolla Ylen haastattelussa pyrkineensä henkisesti valmistautumaan kaikenlaisiin vaihtoehtoinen.

Nissinen ehti työskennellä syyttäjänä yli 30 vuotta. Hän muistelee tuota aikaa hyvällä mielellä. "Uskallan olla onnellinen ja ylpeäkin, että sain palvella kutsumustyössäni syyttäjänä yli 34 vuotta", Nissinen lausui potkujensa jälkeen..

Nissinen sanoi Ylen viime viikkoisessa haastattelussa, että hänellä olisi paljonkin annettavaa syyttäjälaitokselle, ja hän haluaisi olla kehittämässä sitä. Syyttäjälaitoksen kehittäminen loppui Nissisen osalta tähän päivään.

– Toivotan syyttäjälaitokselle menestystä tulevissa pyrkimyksissä.

Nissinen ei halunnut ottaa kantaa siihen, mitä hän aikoo tehdä tulevaisuudessa.

---
Asianajajaksi tai edes ns. lupalakimieheksi Matti ei voine ryhtyä, koska hän ei rikostuomionsa jälkeen täytä vaadittavia kelpoisuusedellytyksiä. Virkamieheksikään mattia ei hevin haluttane.

Mutta, mitenkäs olisi, jos Matti ryhtyisi veljensä Vesan koulutusfirman (Deep Lead) päätoimiseksi vetääjäksi? Siihen hänellä olisi kaikki edellytykset. Mattihan on suorastaan intohimoinen syväkoulutuksen kannattaja ja puolestapuhuja.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Oikeusministeriö ei halua sysätä Matti Nissistä kokonaan heitteille, vaan ilmoittaa, että Matti voi hakea ministeriöstä muita tehtäviä.

Oikeusministeriön ylijohtaja Arto Kujala painotti nimittäin Lännen Medialle antamassaan haastattelussa, ettei päätös sulje Nissiseltä ovia muista tehtävistä.

- Ei tietenkään. Hänellä on takanaan 36 vuoden virkaura, valtavasti osaamista, kykyä ja taitoa sekä paljon annettavaa monessakin tehtävässä, Kujala sanoi. Vaikka Nissinen ei voi jatkaa maan ylimpänä syyttäjänä, tämä päätös ei sulje häntä kaiken muun ulkopuolelle.

No hyvä! Tätähä minä vähän etukäteen eli joulukuussa blogissani hieman arvelinkin. OM ei suinkaan aio jättää Mattia hunningolle.

Anonyymi kirjoitti...

Pirivieteri Jari Sillanpää saa hurjan määrän sakkoja, Kiero epäluotettava valtakunnansyyttäjä saa paljon vähemmän sakkoja ja vielä käytännössä kultaisen kädenpuristuksen. Mitenkäs tää nyt itse kunkin mielestä menee?

Anonyymi kirjoitti...

Kannatan Kujalan ehdotusta sen kuuden kuukauden suhteen, jolloin Nissinen saa palkkaa. Leipänsä eteen tehtäköön töitä.

Nähtäväksi jää, miten syyttäjälaitos nousee tästä jaloilleen. Valtakunnansyyttäjänvirastossa jatkaa nyt se porukka, joka tyytyi korkeintaan heristelemään sormeaan Nissiselle, joka esteellisyydestään välittämättä jatkoi vuosikaudet sopimusta veljensä firman kansa. Mitä se kertoo syyttäjälaitoksesta?

Anonyymi kirjoitti...

Oma arvaukseni on, että Matti Nissinen jatkaa matkaa eläkeputkeen. Irtisanomisajan jälkeen edessä taitaa olla 500 päivää ansiosidonnaista, jonka jälkeen hän saa halutessaan eläkepäätöksen.

"Huomionarvoista on myös se, että Nissinen on jatkanut esteellistä menettelyään usean alaisen huomautuksesta huolimatta, sanotaan muistiossa. "

Huomionarvoista on myös se, että tapauksen toi julkisuuteen Ruotsissa asuva naishenkilö, jonka veli oli tänään syytteessä Helsingin hovioikeudessa, yksi Aarnion alaisista.

Siis yksikään VKSV:n syyttäjä ei viheltänyt pilliin.

Anonyymi kirjoitti...

Hankinta päälikkö!

Anonyymi kirjoitti...

Tuo lopputulos nyt oli syyttäjälaitoksen uskottavuuden kannalta ainoa mahdollinen.

Nissinen olisi saanut minulta pisteet kun olisi ensimmäisenä työpäivänään KKO:n tuomion jälkeen tullut työpaikalle ja pitänyt tiedotustilaisuuden, jossa olisi ilmoittanut jättäneensä tuosta syystä erohakemuksensa ja poistunut takavasemmalta. Viimeinenkin uskottavuus meni kun soperteli, että vasta tuomittuna ymmärtää rikosprosessin kehittämisen tärkeyden. Onko åtuosta vedettävä johtopäätös, että Nissisen mielestä kaikkien tulevienkin valtakunnansyyttäjien pitää olla tahallisesta rikoksesta tuomittuja.

Anonyymi kirjoitti...

Kuinkas se "ne bis in idem" periaate tässä tapauksessa? Verojutuissahan se on jo selvää: jos veronkorotus niin ei enää käräjiä.Eikö potkut ole rangaistus tai mikä tässä on se ero? Tietysti tässä oli ensin käräjät ja sitten potkut(veronkorotus), mutta ei kai sillä järjestyksellä ole väliä. Jussi H.

Anonyymi kirjoitti...

Jos Nissinen olisi irtisanoutunut työtehtävistään, hän olisi joutunut karenssiin ja jäänyt ilman korvauksia (90 päivää). Harva haluaa tietoisesti kohdalleen tällaista vaihtoehtoa. Nissisen saama palkka ja lomaraha 6 kk ajalta ei ole eroraha, ylimääräinen korvaus (ns. kultainen kädenpudistus).

Anonyymi kirjoitti...

Meillä on nyt kaksi häpeärangaistuksen saanutta julkkista: Jari ja Matti.

Heistä Siltsu Sillanpää tekee vielä come back´ín ja palaa lavoille ja Seiskan kanteen keväällä. Hän pitää vain puolen vuoden keikkatauon, mika tulee sikäli sopivaan aikaan, että kaikki muutkin viihdetaitelijat, Cheekistä lähtien, pitävän samanlaisen paussin ja lomailevat Thaimaassa.

Matin kohdalla kyse ei sen sijaan ole vain keikkatauosta. Vai voisiko Mattikin alkaa keikkalla? Mutta mistä hänelle saataisiin oma "Teppo"? Miten olisi duo "Matti ja Matti", sillä Nykänen voisi olla kiinnostunut.

Anonyymi kirjoitti...

Mutta pianhan olisivat jo tulleet hätiin nämä hallituksen pakkoaktivointitoimet!

Anonyymi kirjoitti...

On kyllä tosiaan hämmentävää, että valtakuntamme syyttäjien ykkösketju VKSV:ssa on suojellut päällikköään ja antanut homman jatkua noin pitkään. Ja ovatpa nämä etevimmät syyttäjämme vielä itsekin käsittääkseni osallistuneet kyseisiin korruptiokoulutuksiin. Tarvittiin ulkopuolista tahoa puhkaisemaan mätäpaise. Voidaan perustellusti kysyä, mikä on näiden suojelijoiden vastuu. Voisiko kyseessä olla jopa avunanto rikokseen? Saa nähdä riittääkö OM:llä ja/tai 4. valtiomahdilla intoa katsoa homma takalautaan, vai tyydytäänkö VKS:n päänahkaan.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tuollaista "takalautaan katsomista" ei varmuudella tule!

Eikä ole tarvettakaan tulla. Täytyy muistaa, että VKSV on päällikkövirasto, jossa pomo määrää, mitä tehdään. MN:n hallinnollisessa alaisuudessa VKSV:ssa toimineille syyttäjille on riittänyt, että he toivat näkemyksensä esteellisyydestä Matille selväsanaisesti esiin. Koulutuksiin osallistumisessa ei tietenkään ole kyse mistään avunannosta tai rikoksen suosimisesta tms. menettelystä. Anonyymi höpäjää aivan turhaan.

Anonyymi kirjoitti...

En kyllä sääli yhtään miestä. Muistuupa vaan mieleen tapaus Auer, missä Nissinen kirkkain silmin kertoili A-Talk ohjelmassa, että päätös siitä valitetaanko Auerin vapauttavasta tuomiosta korkeinpaan, pyritään tekemään jo seuraavan päivän aikana. No, kuten hyvin muistamme, päätös tehtiin viimeisenä mahdiollisena päivänä. Aueria roikotettiin näin tahallaan löyhässä hirressä niin pitkään kuin mahdollista. En liene ainoa joka tuntee nyt pientä vahingoniloa kun Nissinen sai kenkää. Kiero mikä kiero.

Anonyymi kirjoitti...

Uuden valtakunnansyyttäjän nimittäminen on yhtä merkittävä asia kuin KKO:n jäsenen nimittäminen. Blogin lukijana minulla on odotuksia siitä, että täälläkin käytäisiin tätä katsomokeskustelua aiheesta.

Nyt pitää katsoa tähän tulevaisuuteen. Olisikohan Matti Nissisellä sosiaalista älyä ilmoittaa, ettei hän halua valittaa valtioneuvoston ratkaisusta.

Mutta taas tuli esille asian uutisoinnissa yksi toistuva asia. Sananvapauteen kuuluu myös hölmon arvion tai mielipiteen esittäminen. Keskiviikon YLE:n pääuutislähetyksessä uutistenlukija haastatteli asiantuntijana Päivi Happostä. Järkytyin hänen pohdinnastaan. En päässyt pakenemaan jääkaapille (tapojeni mukaisesti) vaan jäin haukkomaan henkeä nojatuoliin. Happosen pohdinta asiassa oli toiselta planeetalta verrattuna siihen missä luulen olevani. Vaikka en ole seurannut uutisia ja Happosen uutisointia täydellisesti, Happosen lähteet näyttävät painottuvan johonkin yksipuoliseen ja omassa asiassaan lausuneen tason suuntaan.

Anonyymi kirjoitti...

Päivi Happosen mainitunlaiset "otteet" eivät kylläenää paljon yllätä. Onhan hän jo niin usein niitä viljellyt.

Jari Aarnion esitutkinnan ja käräjäoikeuskäsittelyn aikana Happonen "kunnostautui" puolustaessaan terhakkaasti joka käänteessä Jaria, tuota omaa "idoliaan". Kun Jari päästettiin vihdoin pois tutkintavakeudesta ja hän saapui vastaamaan käräjäoikeuden istuntoon ns. vapaalta jalalta, Happonen oli muiden toimittajien mukana vastaanottamassa sankari- Jaria käräjäoikeuden aulatiloissa ja suorastaan tunkemassa mikrofonia Jari-paran suuhun. Päivin silmänsä loistivat ja nainen näytti olevan lähestulkoion hurmostilassa. Eikä tässä vielä kaikki, sillä kun Aarnio pääsi vihdoin karkuun toimittajalaumalta ja käveli jo poisapäin, Happon en ei antanut periksi, vaan suorastaan juoksi Jari-kullan perässä ja sai kuin saikin vielä puristettua muutaman kommentin Jarilta! Käsittämätöntä tuohua!

Anonyymi kirjoitti...

Päivi Happosta haastateltiin pääuutislähetyksessä YLE:n oikeustoimittajan ominaisuudessa, koska hän on seurannut ja kirjoittanut tapauksesta. En itse huomannut hänen pohdinnassaan mitään moitittavaa. Osaatko antaa ympäripyöreän paheksuntasi sijasta konkreettisia esimerkkejä missä meni pieleen ja parannusehdotuksia mitä hänen olisi pitänyt sanoa?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Seurasin itse tuota Nissisen haastattelua vain "toisella silmällä ja korvalla". Kirjoitin edellä kommentissani tapauksesta, jossa Happonen haastatteli Jari Aarniota.

Anonyymi kirjoitti...

Kun Häkkäseltä kysyttiin, onko syyttäjälaitoksen maine kärsinyt, hän viittasi julkikuvan kiillotukseen. Enpä hämmästyisi, jos uusi vks tulisi syyttäjälaitoksen ulkopuolelta, ja hyvä niin.

Anonyymi kirjoitti...

Mutta se tuli selväksi, ettei Matti ole Susanna Reinbothin idoli.

Anonyymi kirjoitti...

OKVn KP Hakosesta saisimme kelpo valtakunnansyyttajan, kun ajoi menestyksella Nissiselle rangaistuksen. Toisekseen taitaa mies olla aika de moitivoitunut, kun AOK palasikin takaisin ja AOK paikkaa ei tullutkaan hakuun. Ja on se uusi OK laittanut jo aika isot muutokset alulle asioissa, joita Jonkka&Hakonen kai kovasti vierastivat. Plus KRPn entinen talousrikosyksikon johtaja ja viela Lapin YOsta.