tiistai 7. maaliskuuta 2017

29. Kenestä uusi oikeuskansleri?

1. Oikeuskanslerin virkaan jätettiin määräaikaan mennessä yhdeksän hakemusta. Hakijoiden joukossa ovat muun muassa alivaltiosihteeri, OTT Tuomas Pöysti, apulaisoikeusasiamies, OTL Maija Sakslin (kuva oikealla) ja KHO:n ma. oikeusneuvos, OTL Mikko Puumalainen (kuva vasemmalla).

2. Myös Turun yliopiston professorit Veli-Pekka Viljanen ja Raimo Siltala hakivat virkaa. Muut hakijat olivat OKa-viraston kansliapäällikkö, OTL Kimmo Hakonen, hovioikeudenneuvos, OTT Jukka Lindstedt, valiokuntaneuvos Matti Marttunen ja esittelijäneuvos Maija Salo.


3. Nykyinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka jää eläkkeelle toukokuun alussa. Oikeuskanslerin nimityksestä päättää tasavallan presidentti valtioneuvoston ehdotuksesta. Nimitysasia valmistellaan oikeusministeriössä.

4. Hakijalistan nähtyäni olin hieman pettynyt, sillä hakijoiden joukossa ei minusta ole sellaisia erityisen päteviä juristeja, joiden voisi ajatella hoitavan todella taidolla ja tehokkuudella oikeuskanslerin vaativaa virkaa. Jäin kaipaamaan hakijoiden joukosta esimerkiksi      oikeusasiamies Petri Jääskeläisen nimeä. Mutta niillä mennään, mitä sattuu olemaan! Aiemmista oikeuskanslereista mm. Jaakko Jonkka ja Jorma. S. Aalto olivat lainkäyttöön hyvin perehtyneitä prosessualisteja, ja Paavo Nikulakin, joka oli kansanedustaja, ehti käväistä jossakin vaiheessa lyhyen aikaa tuomarina Kouvolan hovioikeudessa. Mutta toki myös lähinnä vain hallinto-oikeuteen hyvin perehtynyt pätevä lakimies voi tulla oikeuskanslerin nimitysmenettelyssä kysymykseen.

5. Oikeuskanslerin virastoa hakijoista edustavat esittelijäneuvos Maija Salo (57) ja kansliapäällikkö Kimmo Hakonen (56). Jälkimmäinen on Lapin yliopistosta valmistunut oikeustieteen lisensiaatti, joka on työskennellyt aiemmin lähinnä polisihallinnon eri viroissa. Martti Marttunen on 38-vuotias oikeustieteen tohtori, joka on väitellyt rikosoikeudesta. Hän on ollut lainsäädäntöneuvoksena ja toimii nykyisin valiokuntaneuvoksena eduskunnan perustuslakivaliokunnassa.

6. Veli-Pekka Viljanen (57) on valtiosääntöoikeuden professori Turun yliopistosta. Hänet tunnetaan apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen aviomiehenä ja perustuslakivaliokunnan pitkäaikaisena asiantuntijana. Professori Raimo Siltala (56) on myös oikeusteoreetikko - vieläpä pätevä sellainen - joka toimii niin ikään Turun yliopistossa ollen yleisen oikeustieteen professori. Siltala toimi viitisentoista vuotta sitten lyhyen aikaa OKa -viraston esittelijänä, mutta tämä tuskin on ratkaiseva meriitti.

7. Hakijoista myös Jukka Lindstedt (58) ja Tuomas Pöysti ovat väitelleet oikeustieteen tohtoriksi. Lindstedtillä on pitkä ja monipuolinen ura. Hän on toiminut mm. oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksena, yhden kauden eduskunnan apulaisoikeusasiamiehenä (2005-2009), Tarja Halosen aikana tasavallan presidentin kansliassa oikeudellisena neuvonantajana, KHO:n ma.  hallintoneuvoksena (2012) ja nykyisin Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksena. Lindstedt on pyrkinyt monta kertaa KKO:n jäseneksi, mutta ei ole tullut virkaan nimitetyksi.  Lindstedtin ura näyttää jämähtäneen jotenkin paikoilleen, en tiedä miksi. Hän väitteli vuonna 1999 oikeustieteen tohtoriksi rikosoikeutta ja oikeushistoriaa käsittelevällä tutkimuksella, jonka nimenä on "Kuolemaan tuomitut".

8. Tuomas Pöysti on 46 -vuotias oikeustieteen tohtori ja Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden tohtori. Hän on kotoisin Rovaniemeltä ja valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi ja OTT:ksi Lapin yliopistosta. Ellen väärin muista, Pöystin väitöstilaisuus pidettiin kuitenkin Helsingissä. Pöysti on ehtinyt olla mukana monenlaisissa tehtävissä ja järjestöissä, myös hänen julkaisuluettelonsa on laaja. Lakimiesmatrikkelissa (2015) Pöystin tiedot ovat kenties kaikkein pisimmät käsittäen tiheää tekstiä lähes puolitoista sivua. Harrastuksikseen Pöysti ilmoittaa matrikkelissa juoksun (puolimaraton ja maastojuoksu) ja muuun yleisurheilun, jakapallovalmennuksen ja toiminnan HJK:ssa, hiihdon (tietenkin kun on rovaniemeläisiä),  marjastuksen, kalastuksen, metsässä samoilun, kv. politiikan, filosofian sekä ranskan kielen ja kulttuurin; eihän tuosta listasta puutu oikeastaan enää kuin estejuoksu ja sienestys! Pöystin vaimo on ranskalainen taitelija. 

9. Tuomas Pöystin laaja väitöskirja, jonka nimeä on nyt muista - en ole kirjaa ikinä edes lukenut  (oli se nimittäin niin monimutkaisen tuntuista tekstiä) - käsitteli oikeusinformatiikkaa. Oikeusinformatiikkaa on Lapin oikiksessa harrastettu, kiitos professori Ahti Saarenpään, alusta lähtien eli 30 vuoden ajan todella lujasti. Lapin tiedekunnassa on ilmeisesti edelleen Suomen ainoa oikeusinformatiikan professuuri. Tuomas Pöysti haki noin 15 vuotta sitten sanottua professorin virkaan ja hän olikin kahdesta viranhakijasta selvästi pätevin. Mutta niin vain kävi, että tiedekunta ei - jostakin syystä - halunnut nimittää Helsinkiin muuttanutta Pöystiä, vaan "sen toisen" hakijan. Ehkä pelättiin, ettei Pöysti olisi tullut Rovaniemelle virkaa hoitamaan, vaan olisi hakenut heti virkavapautta.

10. Tuomas Pöysti on tehnyt mittavan uran valtiovarainministeriön hallitussihteerinä, neuvottelevana virkamiehenä ja controllerinä sekä VTV:n eli Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajana (2007-2015).  Pöysti ilmoittautui vuonna 2015 korkeimman oikeuden KKO) jäsenen eli oikeusneuvoksen virkaan, muttei tullut virkaan nimitetyksi; hänellä kun ei ole juuri minkäänlaista kokemusta lainkäytön alalta eikä hän ole edes varatuomari. Tämän jälkeen Pöysti siirtyi sote-uudistuksen pariin, missä tarkoituksessa hän luopui pääjohtajan virastaan ja hänet nimitettiin valtioneuvoston alivaltiosihteeriksi, jonka vastuulla on ollut nyt kaksi vuotta sote-uudistuksen vetäminen. Virallisesti Pöysti on sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen sekä aluehallintouudistuksen valmistelun projektinjohtaja. Pöysti johtaa alivaltiosihteerin nimikkeellä ammattijohtajana ministeriöiden yhteistä valmistelutyötä. Pöystin mukaan hänen sopimuksensa on kestoltaan 2+2 vuotta. Ensimmäiset kaksi vuotta, jotka Pöysti on toiminut sosiaali- ja terveysministeriössä, tulevat täyteen syksyllä, minkä jälkeen hänen olisi määrä jatkaa toiset kaksi vuotta valtiovarainministeriössä.

10. Miksi Tuomas Pöysti haluaisi hypätä kesken kaiken pois sote-uudistuksen valmistelusta? Tätä on lehdissä ihmetelty, ja ylipäätään juuri Pöystin ilmoittautuminen oikeuskanslerin viran hakijaksi, on ylittänyt viranhakua koskevan uutiskynnyksen. Iltalehdessä eilen Pöysti kertoi, ettei hänellä ole mitään "työntöä" pois projektijohtajan tehtävästä eikä hän ole myöskään turhautunut uudistuksen valmistelussa. Pöysti ei kuitenkaan kertonut, miksi hän kuitenkin haluaa pois Juha Sipilän hallituksen merkittävimmän ja vaikeimman hankkeen valmistelusta. Olisiko Pöystille hallituksen piiristä kenties lupailtu jotain korkeaa virkanimitystä, jos hän hoitaa sote-uudistuksen kunnolla "maaliin", kuten pääministeri Sipilällä on tapana sanoa? Sote-uudistus, samoin kuin maakuntauudistuskin, on kuitenkin vielä monilta osin raakilevaiheessa, joten ei kai hallituksessa ja oikeusministerissä olla niin  tyhmiä, että tehokas projektinjohtaja päästettäisiin kesken kaiken valmistelusta pois nimittämällä hänet oikeuskansleriksi.

11. Vahvimmat ehdokkaat uudeksi oikeuskansleriksi ovat etukäteen ajatellen Maija Sakslin ja Mikko Puumalainen. 

12. Maija Sakslin on 56- vuotias oikeustieteen lisensiaatti. Hän on ollut eduskunnan oikeusasiamiehenä vuodesta 2010 alkaen, hänen toinen nelivuotiskautensa on määrä jatkua 31.3.2018 asti. Sakslinista ei kovin paljon muuta tiedetäkään, hän ei ole antanut tietojaan Lakimiesmatrikkelia varten. Eduskunnan oikeusasiamiehen sivuilla kerrotaan - kunhan nuo tiedot sieltä pikku etsiskelyn jälkeen vain löytää - että  Sakslin on toiminut pitkään Kelassa eli Kansaneläkelaitoksessa, viimeiset 10 vuotta Kelan tutkimusosastolla oikeudellisesta tutkimuksesta vastaavana tutkijana. Olen antanut itselleni ymmärtää, että Sakslin olisi ollut kallellaan vasemmistoon, mutta tämä seikka ei toki ole syy, minkä vuoksi Sipilän porvarihallitus ei voisi nimittää häntä oikeuskanslerin korkeaan virkaan.

13. Mikko Puumalainen on niin ikään 56 -vuotias oikeustieteen lisensiaatti, joka toimii tällä hetkellä korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) määräaikaisena oikeusneuvoksena; KHO:ssa on 1,5 vuoden ajan ollut kaikkiaan kahdekan ma. oikeusneuvosta lähinnä turvapaikka-asioiden valitusten käsittelyä silmällä pitäen. Puumalainen on suorittanut 1993 LL.M. tutkinnon Lontoon yliopistossa. Hän on toiminut  lainsäädäntöneuvoksena oikeusministeriössä sekä  EU-asiantuntijana, kaupallisena neuvoksena ja neuvottelevana virkamiehenä valtioneuvoston kansliassa. Puumalainen oli Suomen ensimmäinen vähemmistövaltuutettu vuosina 2002-2007. Hän oli 2007 oikeusministeri Tuija Braxin "löytö" apulaisoikeuskansleriksi; kertoisiko tämän jotain myös Mikko Puumalaisen ideologisesta suuntauksesta?  Vaikea sanoa. Vuoden 2014 loppupuolella Mikko Puumalainen ("Puumis") haki ja sai virkavapautta väitöskirjan tekemistä varten, mutta väitöstutkimus ei ole vielä valmistunut. Vuoden 2016 alusta lähtien Puumalainen on ollut KHO:n ma. oikeusneuvoksen virassa. 

14. Mikko Puumalainen on pari kolme kertaa herättänyt kannanotoillaan julkista huomiota. Vähemmistövaltuutettuna Puumalainen piti 2004 Tatu Vanhasen lausuntoja afrikkalaisten alhaisemmasta älykkyysosamäärästä kiihottamisena kansanryhmää vastaan, mutta syytettä Tatu, joka on Matti Vanhasen isä, ei sentään saanut. Keväällä 2014 apulaisoikeuskansleri Puumalainen herätti laajaa huomiota ns. Suvivirsi-asiassa. Hän katsoi koulujen uskonnollisten tilaisuuksien olevan ongelmallisia uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden kannalta. Hän kehotti Opetushallitusta tarkistamaan kouluille annettua uskonnollisia tilaisuuksia koskevaa ohjeistusta. Opetushallitus ja monet poliitikot, mutta myös aivan "tavalliset ihmiset", kritisoivat Puumalaisen lausuntoa. Puumalaisen katsottiin haluavan kieltää Suvivirren veisaamisen kouluissa. Kenties tästä kritiikistä hieman suivaantuneena Pumalainen anoi virkavapautta apulaisoikeuskanslerin virasta. Nyt hän haluaa palata Valtioneuvoton linnaan Oka -viraston bossina.

15. Saapa nähdä, miten virantäytössä tulee käymään. Nimitetäänkö virkaan Maija Sakslin, Mikko Puumalainen vai kenties Tuomas Pöysti? Kaikki kolme ovat virkaan päteviä, mutta Sakslinin ja Puumalaisen pitkäaikainen kokemus ylimmän laillisuusvalvojan tehtävistä merkitsee todennäköisesti sitä, että lopullinen valinta tapahtuu heidän välillään.

21 kommenttia:

Jukka Lindstedt kirjoitti...

Voinen täsmentää edellä esitettyä huomautuksella, että en hakenut vuonna 2009 toiselle kaudelle eduskunnan apulaisoikeusasiamieheksi.

Ystävällisesti
Jukka Lindstedt

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ok, asia selvä! Teen korjauksen tekstiin.

Anonyymi kirjoitti...

Taas nopeasti laadittu asiatiedoiltaan perusteellinen blogi, mutta: Väärää hevosta veikkaat ainakin tuon Puumalaisen osalta. Nimittäin: Ei tämä hallitus sentään viherää suvivirsifundamentalistia oikeuskanslerin vakavaan virkaan esitä. Tuo viheryys ei ole huhupuhetta, koska Puumalainen oli jo edellisten EK-vaalien alla selvittänyt, onko AOK:n ylipäätään asiallista hakeutua eduskuntavaaliehdokkaaksi ja "puolueeksi" ilmeni viherät. Lisäksi Tuija Braksin suojattinahan Puumalainen AOK:ksi nimitettiin.

En ole kepulainen, mutta työssäni kepujohdon lähellä toimivana ilmoitan, että he eivät edes tienneet Pöysti hausta (taisi olla 1. hja) ja kun kuulivat yllätys ja "lekalla päähän" reaktio oli aito ja vaikuttava. Ei taatusti ole "pyydetty" eikä "luvattu". Ja mitä järkeä sellaisessa edes olisi, kuten blogistikin aiheellisesti kysyy?

-> Oppinut, kyvykäs ja monessa vaativassa tehtävässä jo paineensietokykynsä ja vääntökykynsä näyttänyt nuori hakee elämässään eteenpäin. Mitä muita korkeita soveliaita virkoja tällaiselle hallinto-oikeuskyvylle edes olisi?

Anonyymi kirjoitti...

Ei kai tuo hakija Hakonen lisensiaatti ole? Väliäkö tuolla, koska oikeuskanslerinviraston oman esittelijähenkilökunnan haut maan ylimpään (EOA:n ohella) laillisuusvalvojan virkaan ovat vähän, kuinka nyt sanoisi...

Blogisti hiukan kummeksi Petri Jääskeläisen puuttumista. Mutta kuinka tuttua on eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian sinänsä fiksujen apulaislainvalvojien Pajuojan ja Pölösen paksu kirja, jossa OK:n roolia varsinkin kanteluasioissa arvioitiin kriittiseen sävyyn. Peräti outoa olisi, jos samaa levyä pyörittänyt Jääskeläinen olisi nyt kääntänyt kelkkaansa ja hakeutunut oikeuskanslerinvirastoon putsaamaan sen tehtävistä kaikki kanteluasiat! Sitten syyttäjätaustaisena rupeaisi huolehtimaan valtioneuvoston päätöksenteon laillisuusvalvonnasta, perustuslakikysymyksistä ym. Olisipa se uskottavaa! Eli fiksu on tässäkin suhteessa kun ei hakeudu!

jarmo keinänen kirjoitti...

KKO 2017:9. Meniköhän oikein?
Maallikon on vaikea ymmärtää päätöstä. Se että jos nykyään tuomitaan ikään kuin liian paljon lähelle maksimia meneviä tuomioita,ei voi johtaa siihen että aletaan lieventämään tuomioita. Pelkän avustajan osalta tietysti päivänselvä asia että tuomion oltava lievempi kuin päätekijällä, mutta jos jatkuvasti alkaa olla lähes maksimituomioita niin eikö ne ymmärrä että se kertoo siitä että tuomiot on riittämättömiä. Kannattaa ottaa miljoonan takia riski että joutuu vähän istumaan, silti pääsee hyville vuosituloille. Eli tuomion pelotevaikutus ei toimi. Rol:n mukaisesta harkinnasta rikokseen ja sen vakavuuteen: vaikka huumeet yleistyy,ei se voi toimia lieventävänä asiana. Huumerikoksia ei oteta tarpeeksi vakavasti (maahantuonti ja levitys). Vaikea kuvitella vakavampaa rikosta kuin se että jakaa sadoille ihmisille huumeita, jotka ovat usein täysin riippuvaisia aineesta, ja joutuvat aineiden takia tekemään mitä erilaisempia rikoksia että saavat aineita. Eli yhden rikoksen seurauksena sattuu paljon muita rikoksia. Huumetuomioiden ankaruutta pitäisi sen vuoksi nostaa reippaasti.

Anonyymi kirjoitti...

KHO:ssa on ennennäkemättömän iso jäsenhaku menossa, sekä vakinaisia että määräaikaisia oikeusneuvoksia. Nykyisten määräaikaisten, kuten Puumalaisen, kausi siellä katkeaa kesällä. Kiinnostava tilanne - onkohan Puumis mukana sielläkin?

Anonyymi kirjoitti...

Tietysti on haussa mukana, ja saattaapi olla, että KHO:ssa ylimääräisenä jo vuoden harjoiteltuaan myös vakinaiseksi pääsee. Ja Helanteri samalla...

Anonyymi kirjoitti...

Puumalainen ilman muuta, Helander ei missään nimessä, niin ohuet on näytöt vielä tässä vaiheessa. Terveisiä Fabianinkadulta.

Anonyymi kirjoitti...

Kepua lähellä olevan tietäjä on kyllä tietämätön. Jo pitkään on "tiedetty", että Pöysti on seuraava OKa.Se on sovittu.

Anonyymi kirjoitti...

OKa-haku näyttää todella mielenkiintoiselta. Pöystin motiiveja ja mahdollista strategiaa täytyy tässä hieman spekuloida. Pöystihän on tällä hetkellä ehkä valtakunnan seuratuimmassa virassa sote- ja maakuntauudistuksen sekä keskushallintouudistuksen projektijohtajana. Hallituksen koko arvovalta on pelissä näissä uudistuksissa. Ei kai kukaan luule, että Pöysti hakisi oikeuskansleriksi keskustelematta etukäteen Sipilän, Orpon ja Soinin kanssa... Mutta jos näin olisikin, ja Pöysti olisi ajatellut shakinpelaajan tapaan useita siirtoja etukäteen. Sipilä ja kumppanit eivät voi oman arvovaltansa kärsimättä kertoa julkisuuteen, että projektijohtaja Pöysti keksikin aivan omin päin hakea oikeuskansleriksi. Tässä vaiheessa kulisseissa on saatettu huutaa naama punaisena Pöystin suuntaan, mutta loppujen lopuksi julkisuudessa on pakko, hallituksen arvovallan säilyttämiseksi, esittää sopuisaa. Sote ei ole yhden miehen projekti, kyllä Pöysti on tehnyt hienoa työtä, oikeuskanslerina miehestä saadaan vielä enemmän irti jne... Ja näin Pöysti suorastaan huudetaan oikeuskansleriksi. Ja tämä paikka on Pöystiä aina kiinnostanut, mitäpä siitä, jos sotet ja muut uudistukset menevät kiville. Ja ettei tilanne aivan tylsäksi muuttuisi, näyttää nyt siltä, että Sipilä tarjoilee Pöystille myös oikeusministerin salkkua: Kauppalehti

Anonyymi kirjoitti...

Puumalaisen ja Pöystin yhteiskuntasuhteilla lienee väliä. Pöystillä on toimivat suhteet kokoomus-keskustavaikuttajiin ja Puumalaisella demareihin ja vihreisiin.

Anonyymi kirjoitti...

OKa Jaakko Jonkan testamentti (ks. täältä).

Anonyymi kirjoitti...

Aika sutinaksi menee KUN tohtorikoulutettava Puumalainen vuoden jo KHO:ssa harjoiteltuaan päässee alkukesästä sinne vakinaiseksi jäseneksi (eläköön pakolaistulva!) ja OKV:oon olisi saatava samoihin aikoihin sekä oikeuskansleri, että apulaisoikeuskansleri. Virkapaketteja tämä hallitus ei ole paljoa solminut, mutta täytyy niiden sitä palettia vähän kokonaisuutena katsoa. Mutta toisaalta: Hyvinhän se näyttää pyörivät nytkin, eipä ole ollut asiantuntijapalveluissa valittamista. - Hsn -

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Mikko Puumalaisella on toki pitkä kokemus korkeiden lakimistehtävien hoitamisesta.

Nin tosiaan, täytettäväksi tulee kohtapuolin eli n. 1,5 vuoden kuluttua myös apulaisoikeuskanslerin virka. Suurelle yleisölle melko tuntematon Risto Hiekkataipale on hoitanut hommaa sen jälkeen kun Puumalainen pari vuotta sitten jäi virkavapaalle. Yksi varteenotetava ehdokas uudeksi apukansleriksi olisi minusta eduskunnan oikeusasiamiehen toimistossa esittelijäneuvoksena ja apulaisoikeusasiamiehen varamiehenä työskentelevä 44-vuotias OTT Pasi Pölönen.

Jakko Jonkka on satakuntalaisia, syntynyt Lavialla. Siksi kait antoi "testamenttinsa" juuri Satakunnan Kansalle.

Olen samaa meltä kuin Sami Manninen mitä tulee OKa:n ja EOA:n keskinäisen toimivallan uudelleen järjestelyyn niin, että oikeuskansleri voisi tulevaisuudessa keskittyä yleisen laillisuusvalvonnan sijasta valtioneuvoston oikeuspalveluyksikön johtamiseen, jolloin OKa valvoisi nykyistä tarkemmin hallituksen esitysten perustuslainmukaisuutta.

Suomessa riittää yksi ylin laillisuusvalvoja eli eduskunnan oikeusasiamies.

Anonyymi kirjoitti...

Satakunnan Kansalle Jaakko Jonkka lausui näin:

- Eläkkeelle jäävä oikeuskansleri Jaakko Jonkka ei innostu ajatuksesta, että oikeuskanslerinvirastosta tehtäisiin lainvalmistelua tukeva ja neuvova viranomainen eli jonkinlainen valtioneuvoston oikeuspalveluyksikkö. Oikeuskanslerinviraston toiminnan painopisteen kehittämistä siihen suuntaan on ehdottanut oikeusministeriön lainvalmisteluosaston ylijohtaja Sami Manninen. – Se veisi meidät mukaan päätöksentekoon ja ministeriöissä tapahtuvaan valmisteluun operatiiviseksi neuvonantajaksi, jolloin meidän valvojan rooli jäisi pois. Se kesyttäisi vahtikoiran ja meistä tulisi puudeli, Jonkka pelkää.

Hehheh! Kyllä Jonkankin toiminta on aika ajoin muistuttanut enemmän puudelia kuin vallan vahtikoiraa! Silloin nimittäin, kun kysymyksessä on ollut ministereiden ja korkeiden virkamiesten virkatomien laillisuutta koskeva valvonta ja niistä tehtyjen kantelujen tutkinta OKa-virastossa.

Anonyymi kirjoitti...

Eduskunnan oikeusasiamiehet ja apulaisoikeusasiamiehet eduskunnan täysistunto valitsee vaaleilla määräkaudeksi. Fiksut ovat saaneet toki uuden kauden.

OK:n ja AOK:n Tasavallan Presidentti nimittää sitä vastoin virkoihinsa "toistaiseksi" eli ilman toimikautta, jotta on riippumattomampi asema, niin kuin tuomareilla. Mistä blogisti sitten tuon 1,5 vuoden tähän nappasi? Ettäkö Puuma- olisi vielä kolme puolenvuoden pätkää KHO:ssa? Ei semmoisesta voi kukaan etukäteen puhua.

OTT Pölönen Itä-Suomesta on aivan kelpojuristi ja ihmisenäkin mies parhaasta päästä! Mutta: Onko blogistille tuttu Pajuoja-Pölönen paksu kirja, jossa laittavat OK:n laillisuusvalvontatehtävän kantelujen tutkijana aika kuus-nolla. Miksi sitten sellaiseen itse hakeutuisi. Toisekseen mitä kokemusta valtioneuvoston työn laillisuusvalvonnasta? Eipä mitään -> ApulaisEOA siitä fiksusta vielä tehdään.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Apulaisoikeuskansleri Hiekkataipale täyttää 68-vuottta tammikuun alussa 2019. Puumalaisesta kenties sitä ennen KHO:n oikeusneuvos.

Paksu kirja -ei ole minulle tuttu. Toki Pasi Pölönen voidaan nimittää myös apulaisoikwuaaimiehen virkaan kohta, jos oikeuskansleriksi tulee nykyinen apulaisoikeusasiamies Sakslin.

Skorpioni kirjoitti...

Eikö Sakselinilla ollut äskettäin syyteharkinnassa jostakin omasta kiinteistöjutustajoka tosin sai "onnellisen lopun",mutta uskon,että sen verran säröä jäi,ettei hän tule "kysymykseen". Kyllä kai se Tuomas Pöysti on sen verran hääräillyt johtavien poliitikkojen kanssa,että hänhän se on tuleva oikeuskansleri. Myös sillä on merkitystä,että Sipilällä ja kumppaneilla saattaa olla joku uusi alkiolainen kyky tiedossa,joka olisi suopeampi näkemys soten valinnanvapausasiaan,jonka Pöysti asetti pari päivää kysymyksenalaiseksi. Pöysti siis kansleriksi ja joku "oikeusoppinut " tilalle.

Anonyymi kirjoitti...

Poliisi on tosiaan tutkinut Maija Sakslinin ja hänen miehensä tonttikauppoja

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016080121983838_uu.shtml

Anonyymi kirjoitti...

Sakslin osti miehensä kanssa Sipoon saaristossa iäkkäänltä naisihmiseltä 4000 neliön suuruisen tontin 1 000 eurolla.

Anonyymi kirjoitti...

Mutta kuinkas sitten kävikään? Jep jep. Sakslinin tonttikaupassa, jonka osata 92-vuotiaan myyjän sukulaiset tekivät tutkintapyynnön törkeästä petoksesta, ei poliisin mukaan voitu epäillä petosta. Poliisi päätti näin, eli asia ei edennyt edes syyttäjän syyteharkintaan.

http://www.ksml.fi/kotimaa/Eduskunnan-apulaisoikeusasiamiehen-tonttikaupoissa-ei-epäillä-rikosta/898497

Niinpä niin, pitihän tuo arvata!